RAY:n Vaikuttavaa!-palkinto Marttaliiton Arki sujuvaksi -kurssitoiminnalle 10.2.2016

Lue lisää Ajankohtaista-sivulta!

Kurssitunnelmia nuorten kurssilta. (RAY:n Vaikuttavaa!-palkinnon video)

Sivun alareunassa RAY:n Raiku-lehden 1/2016 juttu Huusholli haltuun (teksti Janne Flinkkilä, kuvat Sakari Piippo). Martat nuorten työpajalla s. 26-28

Marttapiirit järjestävät työpajanuorille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, maahanmuuttajille ja heidän perheilleen sekä vangeille ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaille vuosittain noin 900 kotitalouskurssia eri puolilla Suomea.

Toiminnan tavoitteena on vahvistaa arjen sujumista. Käymme läpi ruoanvalmistusta, kodinhoitoa, raha-asioita ja hygieniaa. Otamme huomioon kestävän kehityksen ja ympäristön. Kursseilla tuetaan sosiaalisten suhteiden kehittymistä ja ryhmässä toimimisen taitoja sekä luodaan arkeen liittyviä onnistumisen kokemuksia. Maahanmuuttajakursseilla opitaan lisäksi arjen sanastoa.

Lapsille pidetään omia pikkukokkikursseja ja osalla kursseista perheet pääsevät myös yhdessä kokkaamaan. Kurssien tavoitteena on antaa lapsille turvallisessa ympäristössä perustaitoja arkiaskareissa ja tukea perheiden selviytymistä arjessa.

Kursseja on pidetty piireissä jo vuodesta 1997 lähtien yhteistyössä mielenterveys-, päihde- ja maahanmuuttaja-alan toimijoiden kanssa. Yhteistyö Rikosseuraamuslaitoksen kanssa alkoi vuonna 2012.

Työpajanuorten arjen taitojen kurssitoimintaa on kehitetty Valtakunnallisen työpajayhdistyksen (TPY) ry kanssa syksystä 2015 alkaen. Tänä vuonna kahdeksan kerran kurssisarja toteutetaan yhteistyössä 13:n työpajan kanssa eri puolilla Suomea. Lue RAY:n Raiku-lehden 1/2016 juttu (teksti Janne Flinkkilä, kuvat Sakari Piippo).

Kursseja rahoittavat marttajärjestö ja Raha-automaattiyhdistys.

Arki sujuvaksi Twitterissä.

***

"Mina rakastan suomi kokin." (Maahanmuuttajien kurssipalaute)

"Pitämällä kuluista kuukausiseurantaa jää turhat ostot pois." (Mielenterveyskuntoutujan kurssipalaute)

”Kurssin vetäjä oli ihan päällikkö! :)” (Vankilakurssin palaute)

"Asiakkaat ovat saaneet paljon uusia vinkkejä ruoanlaittotaitoihin ja rahankäyttöön. Heillä on ollut hienoja yhteisiä kokemuksia ryhmässä toimimisesta. Uskon, että he ovat saaneet paljon yksinkertaisia oivalluksia, jotka ovat auttaneet arjen sujumista." (Yhteistyökumppani)

"Monipuolinen ohjelma, palasteltu sopivan pieniksi osa-alueiksi, havainnollista opetusta." (Yhteistyökumppani)

”Uskon kurssin tukevan rangaistuksen suorittamista ja siten myös kuntoutusta ja sosiaalisia taitoja.” (Yhteistyökumppani vankilasta)

"Taidot karttuivat ja ruokapöytäkeskusteluissa pohdittiin hyvässä hengessä arjen haasteita ja niistä selviytymistä." (Marttojen kotitalousneuvoja)

"Jos onnistumista on hyvä olo sielussa ja tunne, että työ huumenuorten ja mielenterveyskuntoutujien kanssa on tarpeellista ja palkitsevaa, niin sitten olen onnistunut." (Marttojen kotitalousneuvoja)

***

Martat ovat mukana Humanistisen ammattikorkeakoulun julkaisussa Järjestöjen monet roolit kriminaalityössä - Auttamista, vaikuttamista, asiantuntemusta.

Martoille Kriminaalihuollon palkinto 2014!

Ladattavat tiedostot: