Varaudutaan taidolla -hanke

Hankkeen kuvaus:

Hankeaika: 1.6.2022 – 31.12.2023
Rahoitus: Maaseuturahasto
Hankkeen aikana järjestetään Varaudutaan taidolla -työpajoja, infopisteitä, kylätapahtumia ja luontoretkiä.
Tapahtumissa ja työpajoissa käydään läpi kotitalouksien varautumiseen liittyviä asioita lähinnä kotivaran,
elintarvikkeiden säilyvyyden ja suojautumisen näkökulmasta. Toiminnassa läpileikkaavana teemana ovat
myös ympäristönäkökulma.
Alueen asukkaita innostetaan omatoimiseen varautumiseen ja kestävämpiin valintoihin omassa arjessaan.
Hankkeen yhteistyökumppanit ovat Tammijärven Martat, Luhangan Yrittäjät ry, Eläkeliitto Laukaa, Laukaan
Martat, Muuramen Marttayhdistys ry ja Uuraisten Martat. Tyypillinen arjen häiriötilanne on esimerkiksi
sähkökatko, sairastuminen tai laajempi pandemia. Kotivaraan liittyvän tietoisuuden vahvistamisen lisäksi
innostetaan ruokahävikin pienentämiseen sekä tavallisena arkena että häiriötilanteiden aikana.

Toimenpidekokonaisuudet:
Varaudutaan taidolla – luennot
Varaudutaan taidolla -tapahtumat
Villiyrttiretket/sieniretket/viljelylaatikkopäivä
Kohderyhmä: Hankkeen toiminta-alueen asukkaat, kesäasukkaat, yhdistykset, yhteisöt sekä
yleisötapahtumien ja hankkeen tiedotustoiminnan kautta kaikki lähiseudun asukkaat.

Tavoitteet:
• Lisätä osaamista häiriötilanteisiin varautumisessa ja ympäristönäkökulmien huomioimisessa
• Edistää väestön arjen sujuvuutta osaamisen lisäämisellä sekä tavallisten arkipäivien että
häiriötilanteiden aikana
• Lisätä yhteistyötä eri toimijoiden välillä häiriötilanteisiin varautumiseen liittyen
• Tuoda uutta kylätoimintaa ja kylää tutuksi myös lukuisille kesäasukkaille
• Yhteisöllisyyden tukeminen varautumis-, ruoka- ja ympäristöteemaisella ryhmätoiminnalla sekä
kylätapahtumilla
• Kestävän kehityksen ja kiertotalouden edistäminen innostamalla alueen asukkaita yhteiseen toimintaan
ja kestäviin valintoihin

Yhteyshenkilö: Hanni Kuronen, hanni.kuronen@martat.fi tai 050 512 0073