Muistilista marttayhdistyksille

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuun loppuun mennessä. Lue sivulta tärkeitä yhdistystoimintaan liittyviä asioita.

Kokouspaperit

Järjestökansiosta löydät kaikki tarvittavat kokouspaperit.

Järjestäytymiskokous

Vuosikokouksen jälkeen uusi hallitus pitää järjestäytymiskokouksen, jossa valitaan varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja jaetaan muut tehtävät.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valitaan myös edustaja ja varaedustaja piirin kevät- ja syyskokoukseen.

Varsinaisiksi kokousedustajiksi saa nimetä yhden henkilön jokaista alkavaa 50 henkilön jäsenmäärää kohden. Virallinen koko vuotta koskeva jäsenmäärä on Marttaliiton kunkin vuoden tammikuussa ilmoittama jäsenmäärä. Jäsenmäärään ei lasketa maksamattomia jäseniä, laskuttamatta olevat lasketaan.

Muistakaa käydä päivittämässä kaikki luottamushenkilötiedot jäsenrekisteriin heti vuosikokouksen jälkeen.

Jäsenrekisterin käytöstä lisää täältä: https://www.martat.fi/martat/ladattavat-aineistot/yhdistyksille/jarjestoportaalijasenrekisteri/

Kokousasiakirjat toimitetaan kokousedustajille paperiversiona.

Muutokset yhdistyksen luottamushenkilöissä

Jos yhdistyksen nimenkirjoittajat vaihtuvat, Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin on tehtävä muutosilmoitus. Ilmoituksen pystyy tekemään kätevästi sähköisesti osoitteessa https://yhdistysilmoitus.prh.fi/etusivu.htx

 

Jaa sivu