Etänä lähellä -hanke on päättynyt. Se toimi etänä Turussa kesäkuusta 2020 vuoden loppuun asti. Samantyyppistä toimintaa on vuonna 2021 tarjolla Arkiunelmia kylissä ja kortteleissa -hankkeessa.

Etänä lähellä -hankkeesta:

Etäryhmätoiminnan ja sitä täydentävien etäyksilökeskustelujen avulla lisätään arjenhallintaa ja hyvinvointitaitoja sekä vähennetään koronavirusepidemian aiheuttaman yksinäisyyden ja stressin synnyttämiä ongelmia. Hankkeen palvelut on tarkoitettu työikäisille turkulaisille heikossa työmarkkina-asemassa oleville osatyökykyisille ja työttömille, erityisesti yksin asuville tai yksinhuoltajille sekä työelämän ulkopuolella oleville, ilman opiskelupaikkaa oleville tai opintonsa keskeyttäneille alle 29-vuotiaille nuorille.

Toiminnalla kannustetaan käytännön tekemisen avulla kohderyhmään kuuluvia omasta itsestä huolehtimiseen sekä terveellisten elämäntapojen ja sosiaalisten suhteiden vahvistamiseen. Ryhmän koko on enintään 10 henkilöä, ja kokoontumiskertoja on pääsääntöisesti kaksi kertaa viikossa joko videopuheluina tai tavallisina puheluina.

Hankkeen yhteistyötahoina asiakasohjauksessa ja tiedottamisessa toimivat mm. Turun kaupunki ja Mannerheimin lastensuojeluliitto. Hanketta rahoittavat Veikkaus ja Lounais-Suomen Martat ry.

Kiinnostuitko? Lisätietoa toiminnasta antaa hankkeen projektipäällikkö Thua Aalto puh. 050 528 3061, s-posti thua.aalto@martat.fi