Puheenjohtajaopinnot

Puheenjohtajaopinnot –
Ideoita ja intoa marttayhdistyksen toimintaan

Opinnot koostuvat puheenjohtajakoulutuksen Teamsilla järjestettävistä lähiopinnoista sekä verkkoalusta Martta-akatemiassa suoritettavista tehtävistä. Lisäksi opiskelija tekee omassa yhdistyksessä kehittämisprojektin. Puheenjohtajaopinnot muodostavat viiden opintopisteen kokonaisuuden. Näissä opinnoissa syvennetään ja yksilöllistetään puheenjohtajan tietoja ja taitoja. Opinnot rakentuvat puheenjohtajakoulutuksen ympärille. Koulutuskertoja on kuusi, ja jokaisella kerralla aiheena on eri teema. Näiden yhteistein kokoontumiskertojen lisäksi opintoihin kuuluu kaksi omaa tapaamista: opintojen aloituswebinaari ja kehitysprojektien esittely, sekä kirjalliset Martta-akatemian tehtävät.

Opinnot on tarkoitettu marttayhdistysten puheenjohtajille, jotka osallistuvat samaan aikaan puheenjohtajakoulutusryhmään tai ovat suorittaneet puheenjohtajakoulutuksen jossakin aiemmassa ryhmässä.

Puheenjohtajaopinnoista saa viisi opintopistettä ja merkinnän valtakunnalliseen Koski-rekisteriin.

Puheenjohtajaopintoihin sisältyy puheenjohtajakoulutus.

Marttayhdistysten puheenjohtajakoulutus on osa puheenjohtajaopintoja. Puheenjohtajakoulutuksen on käynyt aikaisemmin lähes 300 marttayhdistysten puheenjohtajaa. Koulutus on koettu innostavana, kannustavana, antoisana, voimaannuttavana ja uusia ideoita antavana. Erityisesti pienryhmissä kokemusten jakaminen ja yhdistysten esimerkkitarinat ovat saaneet kiitosta. Myös kouluttajia, koulutuksen sisältöä ja etätoteutusta on pidetty hyvinä.

Osallistujat kokevat olevansa koulutuksen jälkeen parempia johtajia ja parempia delegoimaan, vähän viisaampia, innostuneita, osallistavia, mahdollistajia ja halukkaita oppimaan ja kokeilemaan uutta. Toista kertaa järjestettävien puheenjohtajaopintojen tavoitteena on syventää koulutuksessa saatuja oppeja entisestään. Opiskelijat saavat palautetta ja konkreettisia kommentteja tehtävistään ja ideoistaan niin Marttaliiton asiantuntijoilta kuin kanssaopiskelijoiltakin.

Opintojen rakenne

Puheenjohtajaopintojen aloituswebinaari

Puheenjohtajakoulutuksen koulutuskerrat:

  1. ME OLEMME MARTAT

– Koulutuksen aloitus ja puheenjohtajien voima

– Kotiryhmien muodostaminen

– Strategia, arvot, historia ja brändi yhteisenä perustana

  1. MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTAKULTTUURI

– Toimintakulttuurin rakennuspalat ja yhteishenki

– Osallisuus, yhdessä tekeminen ja vastuun jakaminen

  1. TOIMINNAN SUUNNITTELU

– Valtakunnalliset teemat ja toimintasuunnitelmapohja

– Marttaillan mallit

  1. YHDISTYKSEN HALLINTO JA HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

– Hallituksen rooli ja tehtävät

– Yhdistyksen vuosikello

  1. JÄSENHANKINTA JA JÄSENPITO

– Jäsenyys ja sen arvo

– Mikä saa sitoutumaan ja pysymään mukana

– Jäsenhankinta

– Uusien jäsenten vastaanottaminen

– Marttaopinnot

  1. VIESTINTÄ YHDISTYKSESSÄ

– Yhdistyksen sisäinen viestintä

– Jäsenviestintä

– Yhdistyksen näkyminen ja ulkoinen viestintä

Projektitöiden esittely ja vertaisarviointi

Opintojen projektityön ja muiden suoritusten viimeinen palautuspäivä.

Opinnoista vastaavat Marttaliiton kansalaistoiminnan ja viestinnän johtaja Reija Salovaara ja kansalaistoiminnan asiantuntija Emilia Laine.