Puheenjohtajaopinnot

Puheenjohtajaopinnot –
Ideoita ja intoa marttayhdistyksen toimintaan

Tule mukaan ensimmäistä kertaa järjestettävään marttayhdistyksen puheenjohtajille suunniteltuun opintokokonaisuuteen. Opinnot koostuvat puheenjohtajakoulutuksen Teamsilla järjestettävistä lähiopinnoista sekä verkkoalusta Martta-akatemiassa suoritettavista tehtävistä. Lisäksi opiskelija tekee omassa yhdistyksessä kehittämisprojektin. Puheenjohtajaopinnot muodostavat viiden opintopisteen kokonaisuuden. Näissä opinnoissa syvennetään ja yksilöllistetään puheenjohtajan tietoja ja taitoja.

Marttaliiton toteuttamat opinnot alkavat lokakuussa 2022 ja jatkuvat 30.4.2023 saakka. Opinnot rakentuvat puheenjohtajakoulutuksen ympärille. Koulutuskertoja on kuusi, ja jokaisella kerralla aiheena on eri teema. Näiden yhteistein kokoontumiskertojen lisäksi opintoihin kuuluu kolme omaa tapaamista: infotilaisuus, opintojen käynnistämiskerta sekä kehitysprojektien esittely, sekä kirjalliset Martta-akatemian tehtävät.

Opinnot on tarkoitettu marttayhdistysten puheenjohtajille, jotka osallistuvat joko lokakuussa 2022 alkavaan III puheenjohtajakoulutusryhmään tai ovat suorittaneet puheenjohtajakoulutuksen ryhmässä I tai II.

Opinnoista vastaavat Marttaliiton kansalaistoiminnan ja viestinnän johtaja Reija Salovaara ja kansalaistoiminnan asiantuntijat Eeva Honkonen ja Emilia Laine.

Viimeinen ilmoittautumispäivä opintoihin oli 16.10.2022. Seuraava puheenjohtajaopinto järjestetään vuonna 2024.

Opintojen aikataulu

 • 5.10.2022 kello 17-17.30 Puheenjohtajaopintojen infotilaisuus (tähän osallistuminen ei velvoita aloittamaan varsinaisia opintoja).
 • 24.10.2022 kello 17-18 Puheenjohtajaopintojen aloitustapaaminen etänä
 • 26.10.2022 kello 17-19 ME OLEMME MARTAT
 • 23.11.2022 kello 17-18.30 MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTAKULTTUURI
 • 18.1.2023 kello 17-18.30 TOIMINNAN SUUNNITTELU
 • 8.2. klo 17-19 PROJEKTITÖIDEN ESITTELY 1
 • 15.2.2023 kello 17-19 YHDISTYKSEN HALLINTO JA HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
 • 15.3.2023 kello 17-18.30 JÄSENHANKINTA JA JÄSENPITO
 • 29.3.2023 kello 17-18.30 VIESTINTÄ YHDISTYKSESSÄ
 • 13.4. klo 17-19 PROJEKTITÖIDEN ESITTELY 2
 • 16.4.2023 Opintojen projektityön viimeinen palautuspäivä.

Puheenjohtajaopintoihin sisältyy puheenjohtajakoulutus.

Puheenjohtajakoulutuksen on käynyt aikaisemmin 200 marttayhdistysten puheenjohtajaa. Koulutus on koettu innostavana, kannustavana, antoisana, voimaannuttavana ja uusia ideoita antavana. Erityisesti pienryhmissä kokemusten jakaminen ja yhdistysten esimerkkitarinat ovat saaneet kiitosta. Myös kouluttajia, koulutuksen sisältöä ja etätoteutusta on pidetty hyvinä.

Osallistujat kokevat olevansa koulutuksen jälkeen parempia johtajia ja parempia delegoimaan, vähän viisaampia, innostuneita, osallistavia, mahdollistajia ja halukkaita oppimaan ja kokeilemaan uutta. Ensikertaa järjestettävien puheenjohtajaopintojen tavoitteena on syventää koulutuksessa saatuja oppeja entisestään. Opiskelijat saavat palautetta ja konkreettisia kommentteja tehtävistään ja ideoistaan niin Marttaliiton asiantuntijoilta kuin kanssaopiskelijoiltakin.

Lisätietoja voit kysyä emilia.laine@martat.fi tai reija.salovaara@martat.fi