Henkilötietojen käsittelyä koskevat säännökset uudistuvat. Asiaa koskeva EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) tulee voimaan 25.5.2018. Samalla uudistetaan kotimaista lainsäädäntöä ja ohjeistusta.

Uusi lainsäädäntö korostaa entisestään yksityisyyden suojaa. Se velvoittaa henkilörekisterien pitäjät ja henkilötietojen käsittelijät nykyistäkin suurempaan huolellisuuteen. Rekisteriä pitävän organisaati-on koolla ei ole merkitystä; uudet säännökset koskevat kaikkia yhdistyksiäkin, olipa jäseniä paljon tai vähän.
Rekisterien pitäjien on annettava aiempaa enemmän tietoja henkilöille, joiden tietoja käsitellään. Tietoja on käsiteltävä ja säilytettävä huolellisesti ja luottamuksellisesti, eikä niitä saa luovuttaa ulko-puolisille. Tarpeettomia henkilötietoja ei saa kerätä.


Lisätietoa ja sopimuspohja

Jaa sivu