Marttayhdistysten tiedotusta voi toteuttaa monella eri tavalla tai vaikka useilla tavoilla samanaikaisesti jos aikaa ja innostusta riittää.

HUOM! Martat.fi-verkkopalvelu-uudistuksen yhteydessä, yhdistykset pääsevät tekemään maksuttomat verkkosivut martat.fihin. Yhdistyssivu tulee oman Marttapiirin ”alle”. Uudistus lähtee käyntiin maaliskuussa 2017. Marttapiirit tiedottavat asiasta tarkemmin.

  • Marttayhdistyksille tarjotaan mahdollisuutta hankkia Marttaliiton suunnittelemalla yhtenäisellä ulkoasulla varustetut maksulliset kotisivut suoraan palveluntarjoajalta osoitteesta www.yhdistysavain.fi/martat. Palvelun teknisestä toteutuksesta vastaa Avoine Oy.
  • Yhdistykset voivat tehdä sivut myös jonkun muun palveluntarjoajan kautta.
  • Jotkut yhdistykset ovat tehneet ilmaiset Facebook-sivut tai käyttäneet ilmaista blogipalvelua ja tehneet sen avulla sivunsa.
  • Jotkut yhdistykset ovat tehneet esimerkiksi sekä kotisivut että Facebook-sivut tai -ryhmän.

Kun yhdistys on tehnyt kotisivunsa, niiden osoite kannattaa ilmoittaa omaan piiriin, jotta piiri voi tehdä sivuiltaan linkin yhdistyksenne sivuille

Kotisivujen ulkoasu

Marttayhdistysten toivotaan noudattavan kotisivuja tehtäessä järjestön yleistä graafista ilmettä.

  • Sivuston vasemmassa yläkulmassa on Martat-logo. Logon väri on aina sininen. Martan sininen r 0, g 106, b 179.
  • Yhdistyksen nimi kirjoitetaan logon viereen yläpalkkiin.
  • Lisävärinä voi käyttää joko vihreää (r 70, g 160, b 40) tai punaista (r 230, g 0, b 30)

 

Jaa sivu