NKF on Pohjoismaiden vanhimpia yhteistyöverkostoja, perustettu vuonna 1919. Tärkein toimintamuoto ovat vuosittain eri maissa emännöitävät pohjoismaiset kesäkonferenssit, joissa kokoonnutaan ajankohtaisen yhteiskunnallisen teeman ympärille ja retkeillään ja tavataan järjestöihmisiä eri pohjoismaista. 

Pohjoismaiden Naisliiton NKFn jäsenjärjestöt ovat:

  • Marttaliitto, Suomi
  • Finlands svenska Marthaförbund, Suomi
  • Riksförbundet Hem och Samhälle, Ruotsi
  • Kvinne- og Familieforbund, Norja
  • Kvenfélagasamband Íslands, Islanti

Kesäkonferenssi Rajaton pohjoinen nainen: Naisjärjestöt mukaan päätöksentekoprosesseihin jo suunnitteluvaiheessa

Rovaniemellä 26.-29.6.2014 pidetty pohjoismainen kesäkonferenssi totesi julkilausumassaan, että vapaaehtoinen naisjärjestötyö on tasa-arvon kannalta merkittävää, ja järjestöjen osaamista olisi hyödynnettävä päätöksenteon kaikissa vaiheissa. Samaa asiaa kororsti yhteenvedossaan konferenssin pääpuhuja, professori Soile Veijola: ”Arktisten alueiden kehittäminen kestävään suuntaan 2000-luvulla on mahdollista vain, jos kaikissa päätöksentekopöydissä istuvat miehet ja naiset yhdessä.”

Vuoden 2015 kesäkonferenssi järjestetään Ruotsin Grännassa. Tervetuloa mukaan!