NKF – Pohjoismaiden Naisliiton kesäkonferenssi – Maarianhamina 17. – 18.8.2018

Turvallinen arki – En trygg vardag

Arjen turvallisuus Pohjoismaissa. Pohjoismaiden Naisliitto (NKF) antoi kesäkonferenssissaan 17.-18.8. seuraavan julkilausuman turvallisen ja kestävän arjen edistämisestä:

Hotelli Arkipelag Maarianhaminassa

 

 

 

 

 

 

Ennätyslämmin kesä on kohdistanut huomiomme ilmastokysymykseen. Tulevaisuusennusteet näyttävät myös, että läpikäymme pysyvää lämpötilannousua, jolla tulee olemaan huomattavia seurauksia ympäristölle, ruuantuotannolle sekä ihmisille ja eläimille. Nämä vaikeat sääolosuhteet, kuten vaikeasti sammutettavissa olevat tulipalot omassa kotimaassa tai naapurimaassa, vievät meitä kohti ilmastokatastrofia, jollemme vähennä kasvihuonekaasupäästöjämme. Kun tulipalot ovat sammuneet, palaa elämä ehkä normaaliin, mutta turvallisuudentunteemme on saanut vakavan iskun.

Vahva demokraattinen perinne on ominaista Pohjoismaille. Monet meistä ajattelevat samalla tavalla tärkeissä arjen turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Yhteiskuntamme jakavat arvot kuten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja kestävyys. Poliittisista suuntauksista riippumatta olemme samaa mieltä siitä, että taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä elämäntapa sekä puhdas lähiympäristö luovat pohjan arkipäivän turvallisuudelle.

Pohjoismaiden Naisliitto haluaa tukea yhteiskunnan kestävää kehitystä. Mutta odotamme aktiivisuutta myös omilta pohjoismaisilta hallituksiltamme. Niiden tulee olla ilmasto- ja ympäristökysymysten aktiivisia ajureita sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Olemme kaikki osa ratkaisua. Jokainen meistä voi käytännöllisillä ja viisailla arkipäivän valinnoilla motivoida toinen toistaan työskentelemään päämäärätietoisesti paremman maailman ja arjen puolesta. Emme saa luovuttaa, vaan meidän on jatkettava työtä varmistaaksemme hyvinvoinnin myös tuleville sukupolville. Pohjoismaiden Naisliiton edustajat ovat yhtä mieltä arkipäivän turvallisuuden ja luottamuksen merkityksestä. Pohjoismainen malli on sille vahva pohja. Olemme pian sata vuotta edistäneet toimintamallia, jossa yhteisten tavoitteiden eteen tehdään yhdessä työtä.

Maarianhaminassa 17.8.2018 POHJOISMAIDEN NAISLIITTO – NORDENS KVINNOFÖRBUND (NKF)