Pohjoismaiden Naisliiton NKF:n kesäkonferenssin kannanotot Norjan Sandefjordissa 16.-18.6.2017

Teema: Matglädje – Ruokailo

Sandefjordin satama

Sandefjordissa tehdyt ruokapoliittiset kannanotot

Tietoinen kuluttaja voi vähentää ruokahävikkiä

Pohjoismaiden Naisliitto, joka kokoontui konferenssiin 16-18.6.2017 Sandefjordissa, vaatii, että viranomaiset kaikissa sen jäsenmaissa takaavat, että julkinen ruokailu on sekä eettistä, ekologista että turvallista, ja että kuluttajilla on käytössään puhtaita ruoka-aineita. Ruuan tulee olla vapaata kemikaaleista ja turvallista syöjälleen, pakkauksissa tulee olla ymmärrettävää tietoa sen sisällöstä ja terveydelle ja ympäristölle hyvän ruokalistan laatimisen tulee olla helppoa. Tuotamme globaalisti riittävästi ruokaa kaikille, yli 5000 kilokaloria päivässä – mutta resurssit jakautuvat epätasaisesti. Hävikissä hukkaamme puolet tuotannosta, joka on jo kuormittanut sekä ympäristöä että taloutta.

Meillä kaikilla on vastuu pienemmästä ruokahävikistä. Yksityiset kuluttajat vastaavat 35% koko ruokahävikistä ja voivat siis päivittäin vaikuttaa hävikin pienenemiseen. Julkisissa hankinnoissa on tärkeää edistää kestävyyttä ja vahvistaa paikallista taloutta suosimalla lähellä tuotettua ruokaa. Yli jäänyt ruoka on hyödynnettävä esimerkiksi uudelleenkäyttämällä tai myymällä se edelleen kuntalaisille.

Tämän päivän pakkaukset ovat usein todella suuria ja rasittavat myös ympäristöä. Jos kuluttajalle mahdollistetaan ruokatarvikkeiden ostaminen pakkaamattomana, hän voi paremmin hallita ostamiaan määriä. Sen lisäksi on tärkeää, että kaikilla on tarpeeksi taitoa käyttää ruoka-aineita luovasti keittiössä. Tarvitsemme tietoa ja kyvyn erottaa parasta ennen -päivämäärän ja viimeisen käyttöpäivän. Jokainen voi tietoisilla valinnoilla vähentää ruokahävikkiä kotona, kotikunnassaan ja yhteiskunnassa.

Yhteistä ruokailua on suosittava

 Pohjoismaiden Naisliitto on huolissaan siitä, että tutkimusten mukaan (GRECO, OECD) pohjoismaiset perheet syövät yhä harvemmin yhdessä. Vain puolet perheistä syö säännöllisesti yhdessä ja ruokailuun käytetty aika on puolittunut 2000-luvulla.

Yhteisellä ruokailulla on myönteisiä terveysvaikutuksia ja se parantaa lasten ja nuorten psyykkistä ja fyysistä terveyttä. Yhdessä syömisellä on syvät ja pitkät juurensa ihmisen historiassa. Syöminen ei ole vain oman ravinnontarpeen tyydyttämistä vaan hetki joka tarjoaa aistielämyksiä ja ruokamuistoja. Ateria tarjoaa mahdollisuuden palautumiseen.

Nykymaailmassa monet jättävät väliin aterian kotona, koulussa, työpaikalla ja senioritalossa. Nyt on muutoksen aika. Ruoka-aikaa on kunnioitettava ja arvostettava. Vaadimme, että keskustelu herätetään myös kuntien tasolla, ja että myös itse näytämme esimerkkiä kutsumalla ihmisiä yhteiseen ruokapöytään. jokaisella on oikeus arvokkaaseen elämään.


 

 

Jaa sivu