Varberg stadshotell Ruotsi

Pohjoismaiden Naisliiton kesäkonferenssia ja satavuotisjuhlaa vietettiin 14.-15.6.2019 Varbergissa teemalla Sosiaalisesti kestävä kehitys

Nordens Husmodersförbunds Konferens tillika 100 – Program

Kokous otti kantaa tyttöjen sukuelinten silpomista ehkäisevän työn vahvemman resursoinnin puolesta: Pohjoismaissa on jo tästä työstä hyviä kokemuksia, mutta ympärileikkauksen kokeneet naiset voidaan saada vielä nykyistäkin paremmin asiantuntijoiksi omissa kulttuureissaan tiedon eteenpäin viemiseksi. On myös varmistuttava siitä, että raportoidut tapaukset viedään eteenpäin oikeuskäsittelyyn.

UTTALANDE från Nordiska kvinnokonferensen i Varberg: Slut på könsstympning

 Enligt UNICEF könsstympas cirka 3,9 miljoner flickor varje år världen över. Den grymma sed­vänjan har prakti­serats i mer än 2 000 år. In­greppet görs oftast helt utan be­döv­ning. Verk­tyget kan vara en smut­sig kniv, ett gammalt rak­blad eller en glas­skärva. En del flickor dör. De flesta traumati­seras svårt och får men för livet. Detta sker inte enbart i hemländerna utan även i våra länder.

Hälso- och sjukvården, skolhälsovården och övriga institutioner som möter flickor i riskzon för omskärelse måste vara aktiva.

Ett sätt att få ett slut på dessa övergrepp på flickor som leder till komplikationer resten av livet är genom utbildning och lagliga insatser. Så länge inte samhället tar starkare tag mot dessa övergrepp och hälso- och sjukvården inte följer sin plikt att anmäla, blir det ingen förändring. I de fall anmälning sker måste det leda till att den som utför handlingen, blir straffad.

Vi bör ha en öppen dialog med flickor och kvinnor från de länder där övergreppen tillhör traditioner och kultur. Kvinnorna måste få upplysning om att det är ett ingrepp som inte tillåts i våra länder. Genoma att tillvarata erfarenhet och expertis, som finns hos kvinnor med dessa senvänjor, kun kunskap spridas.

Arbetet i de nordiska länderna har redan visat goda resultat men vi har fortfaransde lång väg kvar för att få slut på dessa grymma övergrepp. Vi (NKF) kräver att det blir ett slut på könsstympning på unga flickor.

Nordens Kvinnoförbund, Varberg 14 juni 2019