Arkitreenikoulutus parantaa elämänhallintaa ja toimintakykyä.
Koulutus soveltuu nuorille, aikuisille ja maahanmuuttajille, jotka tarvitsevat lisävalmiuksia arjen taitoihin. Koulutus parantaa mahdollisuuksia siirtyä työelämään ja hakeutua ammatilliseen koulutukseen.

Mitä tarjoamme?

Marttojen Arkitreenikoulutus on matalan kynnyksen paikka. Osallistamme asiakkaat
suunnitteluun, tavoitteiden asettamiseen ja toiminnan toteuttamiseen.
Koulutus on hyvin käytännönläheistä ja toiminnallista.
Koulutuksen osat ovat:

 • HOPS, henkilökohtaistaminen (1 osp)
 • Ruoanvalmistus ja ravitsemus (5 osp)
 • Puhtaanapito ja tekstiilienhoito (2 osp)
 • Kodin talous ja kuluttaja-asiat (2 osp)

Kurssi antaa yksilölle valmiuksia

 • ottaa kykyjensä mukaan vastuuta itsestään ja omasta toiminnastaan sekä huolehtia oman arjen sujumisesta
 • käyttää omatoimisesti yhteiskunnan tarjoamia palveluja omien tarpeidensa mukaisesti
 • toimia yksilönä ja ryhmässä vastuullisesti, tasa-arvoa ja turvallisuutta edistävästi
 • toimia hyvien käytöstapojen mukaisesti ja käyttäytyä asiallisesti
 • suunnitella ajankäyttöään ja noudattaa sovittuja aikatauluja
 • hakeutua sosiaaliseen kanssakäymiseen muiden kanssa itselleen sopivalla tavalla ja ylläpitää sosiaalisia suhteita ja verkostoja
 • laatia terveellisiä elämäntapoja ja vapaaaikaa koskeva suunnitelma oman hyvinvointinsa edistämiseksi omien voimavarojen ja tarpeiden mukaan
 • käyttää ja soveltaa kädentaitoja monipuolisesti arjessa
 • ruoan valmistukseen
 • valita terveellistä ja taloudellista ruokaa kestävästi
 • huoltaa vaatteensa hoito-ohjeiden mukaan
 • oman talouden suunnittelemiseen ja hoitamiseen
 • henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimiseen
 • huolehtia asuinympäristön siisteydestä ja turvallisuudesta.

Osaamisen selvitys

Koulutuksen toteuttajan vastuulla on, että osaamisen tunnistamisesta tehdään riittävä ja luotettava selvitys, josta ilmenee osallistujan
osaaminen. Kurssille osallistuneet saavat osaamistodistuksen. Osaamistodistuksessa annetaan selvitys koulutuksen sisällöistä, tehdyistä osaamistehtävistä ja laajuudesta (osaamispisteinä).

Tutustu koulutuksen sisältöihin!

Jaa sivu