Monimuotoinen kotipiha, Kestävä ja syötävä kotipiha kaupungissa-hanke (2021–2022)

lisää tietoutta luonnon monimuotoisuudesta ja sen merkityksestä, sekä tarjoaa helppoja ratkaisuja ja kehittää konkreettisia malleja kotipihojen monimuotoisuuden lisäämiseen. Hankkeessa halutaan lisätä vuoropuhelua monimuotoisesta kotipihasta sekä yhteysällisyyttä kaupunginosissa ja lähikortteleissa.

Hanketta koordinoi Marttaliitto.  Yhteistyötahoina ovat Etelä-Hämeen, Pirkanmaan, Pohjois-Karjalan Martat ja muut marttapiirit, sekä Hyötykasviyhdistys ry, Puutarhaliitto ry ja alueelliset puutarhayhdistykset. Marttojen ja yhteistyökumppaneiden vapaaehtoiset ovat tärkeässä roolissa tiedon levittämisessä. Hankkeen toiminta on kaikille avointa.

Hankkeen tavoitteena on
  • lisätä tietoisuutta luonnon monimuotoisuudesta ja sen merkityksestä. Auttaa ymmärtämään kotipihan ja kotipihan hoidon merkitys pihan ja koko luonnon monimuotoisuudelle.
  • tarjota helppoja ratkaisuja, kuinka jokainen voi tukea ja lisätä kotipihan monimuotoisuutta. Kehittää innostavia, helppoja ja konkreettisia malleja kotipihan monimuotoisuuden lisäämiseen.
  • lisätä kotipihojen monimuotoisuutta, kotitarveviljelyn perustaitoja ja tietoutta vieraslajeista.
  • lisätä vuoropuhelua kaupunkien, alueen asukkaiden ja järjestöjen välillä monimuotoisesta kotipihasta. Lisätä yhteisöllisyyttä kaupunginosissa ja lähikortteleissa.
Hankkeessa

Hankkeessa luodaan toimintamalli, jossa vapaaehtoisten toimijoiden koulutuksen, yhteisöllisyyttä tukevan toimintatavan ja aktiivisen viestinnän avulla mahdollistetaan monimuotoisen kotipihan perustamiseen liittyvän tiedon leviäminen tehokkaasti eri puolille Suomea. Toimintamallissa korostuvat käytännön neuvonta ja konkreettiset esimerkit.

Marttaliitossa hankkeen koordinaattorina ja yhteyshenkilönä toimii Tiina Ikonen (tiina.ikonen@martat.fi)

Hankkeeseen on myönnetty ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraista avustusta Keski-Suomen ELY-keskuksesta.