Työelämän digitaidot kuntoon

Työelämän digitaidot kuntoon -hanke vahvistaa digiyhteiskunnassa pärjäämistä

Työelämän digitaidot kuntoon -hankkeen tavoitteena on vahvistaa työikäisten ihmisten digitaalisia taitoja, jotta heidän arjessa, työssä ja/tai opinnoissa pärjäämisensä vahvistuu.

Hankkeen koulutusten kohderyhmänä ovat eteläisessä Suomessa asuvat henkilöt, jotka haluavat kehittää digiperustaitojaan. Noin 240 ihmistä saa mahdollisuuden kehittää digitaitojaan hankkeen aikana järjestettävissä koulutuksissa.

Marttaliitossa hanke toteutetaan Uudenmaan, Etelä-Hämeen, Itä-Hämeen ja Etelä-Karjalan marttapiireissä. Marttapiirien tarjoamissa koulutuksissa tuetaan digitaitojen kehittymisen lisäksi osallistujien arjen taitojen osaamista. Kohderyhminä marttapiirien koulutuksissa ovat maahanmuuttajanaiset, naisvangit, mielenterveyskuntoutujat ja muut vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat ryhmät.

Digiperustaitokoulutusten suunnittelussa hyödynnetään Kaikkien-mallia ja Osuvat taidot -osaamismerkkijärjestelmää. Käytännön koulutusten lisäksi hankkeessa luodaan digiperustaitojen koulutusmalli ja koulutuksen tukimateriaali. Niiden tarkoitus on tukea kaikkia digiperustaitojen kouluttamisesta kiinnostuneiden työtä. Mallin ja materiaalin saa vapaaseen käyttöön kaikkienmalli.fi -sivuston kautta loppukeväästä 2023 alkaen.

Opintokeskus Siviksen, Kansanvalistusseuran (Kvs-säätiö) ja Marttaliiton neljän Marttapiirin yhteishanke toteutetaan aikavälillä lokakuu 2021 ja elokuu 2023. Siviksen koordinoiman hankkeen rahoittajana on Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Tämä REACT-EU-hanke rahoitetaan osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lue lisää:
Lisätietoja hankkeesta:

Olga Aula
Kotitalouden asiantuntija, Uudenmaan Martat
olga.aula@martat.fi