Uppdrag Z stödjer en mera hanterbar vardag för unga. Uppdrag Z-programmet förstärker ungas självförtroende genom att träna deras praktiska färdigheter samt genom att öka deras vardagskunskap, delaktighet och känsla av gemenskap.

Uppdrag Z-programmet åren 2017–2018

 • 17 Uppdrag Z-program i olika delar av Finland.
 • Programmen inkluderar unga som tillsammans genomför ett samhällsaktiverande projekt.
 • De unga samlas 8 gånger under ett program och varje träff tar cirka 4 timmar i anspråk.
 • De unga får ett intyg över det projekt de har arbetat med.

Utbildare

 • Rådgivningsorganisationernas sakkunniga ansvarar tillsammans med övriga samarbetsparter inom ungdomssektorn för att programmen förverkligas.

#jojagkan2018 -frivilligkampanj år 2018

 • 10 000 unga får, genom en utmaning, handledning i praktiska vardagsfärdigheter, såsom till exempel bakning, matlagning, städning, hantverk eller hantering av den egna ekonomin.
 • www.jojagkan.fi

Handledare

 • Medlemmar i organisationerna samt alla som vill ta sig an utmaningen att dela praktiska vardagsfärdigheter med unga.

Nyttan för den unga

 • Får en positiv upplevelse av ett lyckat projekt.
 • Lär sig nya sätt att hantera vardagen genom praktiska vardagsfärdigheter.
 • Lär sig att agera ansvarsfullt såväl i grupp som individuellt.
 • Lär sig att planera och delegera uppgifter.
 • Skapar nätverk.


Tilläggsfrågor om Uppdrag Z-programmen

Ta kontakt med projektkoordinator Hanna Viita, hanna.viita@martat.fi/050 339 0494 (på finska)

Verksamheten understöds av Utbildnings- och kulturministeriet. Verksamheten är gratis för de unga

Samarbetspartners

Jaa sivu