Yhteinen keittiö -hanke on osa hallituksen ”Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta” -kärkihanketta.Yhteiset keittiöt ovat matalan kynnyksen paikkoja, joissa toteutuu yhteisöllisyys, moniammatillinen kohtaaminen, monipuolinen tiedonkulku ja vertaistuki. Yhteinen keittiö on yhteistyöhanke seurakuntien, järjestöjen ja kuntien kanssa. Hanketta hallinnoi Kirkkohallitus.

Yhteinen keittiö hanke – uusi toimintakulttuuri edistämään hyvää elämää. Kirkon koordinoimassa hankkeessa on mukana paikallisina tahoina seurakuntia, kaupunkeja, sairaanhoitopiirejä, oppilaitoksia ja yhdistyksiä sekä valtakunnallisia toimijoita kuten Ehyt ry, Marttaliitto, Helsingin Diakonissalaitos ja Maa- ja kotitalousnaiset.

Yhteinen keittiö on kaikille tarkoitettu tila, joka vahvistaa osallisuutta ja ehkäisee yksinäisyyttä. Matalalla kynnyksellä tarjotaan kaikille mahdollisuutta yhdessä toimimiseen ja mielekkääseen tekemiseen. Yhteinen terveellisen ruoan suunnitteleminen ja valmistamisen sekä yhteinen ateriointi voivat olla osa yhteisen keittiön toteutusta pääpainon ollessa yhteisöllisessä kohtaamisessa. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä terveitä elintapoja arjessa selviytymistä sekä vähentää ruokahävikkiä.

Yhteisen keittiön tarkoituksena on luoda uusi toimintakulttuuri, joka perustuu useiden toimijoiden yhdessä tekemiseen. Hanke toteutetaan monien eri tahojen yhteistyönä ja sitä toteutetaan eri puolella Suomea. Martat tuovat hankkeeseen ruokaosaamistaan. Martat kouluttavat vapaaehtoisia valmistamaan yhdessä ruokaa ja ohjaamaan yhteisöllistä ruoanvalmistusta.

 

Jaa sivu