Marttaliiton hallituksen tehtävänä on järjestön toiminnan ohjaaminen ja tulevaisuuden suuntaviivojen hahmotteleminen. Tätä varten luomme liitolle strategian, josta piirit ja yhdistykset saavat ohjeistusta toimintasuunnitelmiinsa ja sisältöä martta-iltoihinsa. Strategia, toimintasuunnitelma ja talouden suuntaviivat päätetään hallituksen esityksen pohjalta joka kevät Marttaliiton vuosikokouksessa, jossa edustettuina ovat kaikki 14 piiriä. Liiton ylintä päätäntävaltaa käyttää siis vuosikokous, ja sen toimeenpanevana elimenä on liiton hallitus.

Hallituksen jäsenet

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan muuta jäsentä. Hallitukseen voidaan valita vain piireihin kuuluvien marttayhdistyksien varsinaisia jäseniä. Tuomme jokainen oman asiantuntemuksemme ja kokemuksemme marttatoiminnasta mukaan hallitustyöskentelyyn.

marttaliitto_hallitus_2016_photo_aino_huovio-2359_rajattu
Kuvassa (vasemmalta) hallituksen jäsenet 20172018: Ilona Suppanen, Sonja Haapakoski, Mirja Stålnacke, Sari Granni, vpj. Sirpa Pietikäinen, pj. Lea Sairanen, Jenny Salmela, vpj. Riikka Vacker, Anna Koivisto sekä Marttaliiton pääsihteeri Marianne Heikkilä.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi toimintavuodeksi kerrallaan ja hänet voidaan valita tehtävään enintään neljäksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen toiminta

Hallituksen tulee Marttaliiton toimeenpanevana elimenä huolehtia yhdistyksen hallinnosta, taloudesta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti.

Hallitus päättää lisäksi mm.

 • liittymisestä muihin yhdistyksiin tai yhteisöihin sekä erilaisista yhteistyösopimuksista
 • liiton henkilöstöstrategian ja henkilöstösuunnitelman laatimisesta
 • varojen sijoittamisen periaatteista
 • muista merkittävistä sitoumuksista, hankinnoista, investoinneista ja tuista
 • valtionavun kohdentamisesta piireille
 • lausunnoista, kannanotoista ja esityksistä
 • pääsihteerin myöntämien pronssisten ja hopeisten ansiomerkkien vahvistamisesta sekä kultaisten ansiomerkkien myöntämisestä

Hallituksen edustukset

Hallitus edustaa Marttaliitoa mm. seuraavissa järjestöissä:

 • Kuluttajaliitto ry
 • Naisjärjestöjen keskusliitto ry
 • Naisten Valmiusliitto ry
 • Suomen UN Women ry
 • Suomen YK-liitto ry
 • Reilu kauppa ry
 • Pohjoismaiden Naisliitto / Nordens Kvinnoförbund NKF
 • YM Kestävän kehityksen toimikunta 2016–2019

Katso täältä tarkemmin järjestöt ja organisaatiot, joiden toiminnassa Marttaliitto on mukana.

Marttaliiton hallituksen vuoden 2017 kokoukset

pe 27.1., pe 17.2., ma 20.3., la 22.4., ma 29.5., ma 25.9. ja to 23.11.

Yhteystiedot

Hallituksen jäsenten tiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.

Jaa sivu