Elettiin marttatoiminnalta vilkasta aikaa. Yhdistykset kokoontuivat joka toinen viikko, jotkut jopa viikoittain, pidettiin kursseja ja vaikutettiin yhteiskunnallisiin asioihin. Marttojen jäsenmäärä kasvoi lähes 100 000 marttaan. Uutena aluevaltauksena liittoon palkattiin perhekasvatuskonsulentti hoitamaan perheitä koskevan neuvonnan suunnittelua.

Henkilöt

Lea Aalto
Lea Aalto (1921–1998) oli martta, joka osasi katsoa tulevaisuuteen.

Kerttu Huitu
Marttaliiton kunniajäsen, Marttaliiton hallituksen puheenjohtaja 1971-1975, Marttaliiton valtuuston puheenjohtaja 1975-1983.
”Marttojen suuri tehtävä on vaalia kodin asiaa ja tuoda se esille toiminnallaan. ”

Irja Viding
Marttaliiton kunniajäsen, Marttaliiton johtokunnan puheenjohtaja 1957-1971

Vieno Simonen
Marttaliiton kunniapuheenjohtaja, Marttaliiton valtuuskunnan puheenjohtaja 1953-1969.

Saara Mikkola
Marttaliiton kunniapuheenjohtaja haastoi martat jakamaan yhteisten asioiden hoidossa tarvittavia tietoja ja taitoja

Hilkka Halkilahti
Marttaliiton toiminnanjohtaja 1957-1968. Hilkka Halkilahden toiminnanjohtaja-aikana rakennettiin Marttatalo Helsinkiin Uudenmaankadulle.

Manja Haltia
Marttaliiton kunniajäsen, pitkäaikainen toimihenkilö ja järjestön historiikkien kirjoittaja

Hanni Hyöky
Marttaliiton kunnajäsen, Kainuun marttatoiminnan perustaja.

Siiri Gummerus
Marttaliiton kunniajäsen, Etelä-Saimaan Marttapiiriliiton pitkäaikainen puheenjohtaja.

Hilja Kalliokoski
Marttaliiton kunniajäsen, Keski-Pohjanmaan Marttapiiriliiton kunniapuheenjohtaja,

Esteri Kaijalainen
Marttaliiton kunniajäsen, Lapin Marttapiiriliiton kunniapuheenjohtaja.

Hilkka Kivinen
Marttaliiton kunniajäsen, Uudenmaan Marttapiiriliiton johtokunnan jäsen ja varapuheenjohtaja 1933-1953.

Inez Lindeberg
Marttaliiton kunniajäsen, Marttaliiton valtuuskunnan jäsen ja Helsingin Marttayhdistyksen puheenjohtaja.

Aino Pihanen
Marttaliiton kunniajäsen, Itä-Hämeen Marttapiiriliiton ja Lahden talouskoulun kunniapuheenjohtaja

Klaudi Vahronen
Marttaliiton kunniajäsen, laatokankarjalaisen marttatyön kantava voima.

Airi Kaivola
Marttaliiton kunniajäsen, Etelä-Saimaan Marttapiriiliiton pitkäaikainen puheenjohtaja.

Maija Pekkarinen
Marttaliiton kunniajäsen, Marttaliiton valtuuston varapuheenjohtaja 1969-1975.

Anni Cleve
Marttaliiton kunniajäsen, Kymenlaakson Marttapiiriliiton kunniapuheenjohtaja, Vehkalahden Marttayhdistyksen kunniapuheenjohtaja.

Ilta Ikkala
Marttaliiton kunniajäsen, Keski-Suomen Marttapiiriliiton kunniapuheenjohtaja

Alli-Inkeri Lassila
Marttaliiton kunniajäsen, Kymenlaakson Marttapiiriliiton pitkäaikainen puheenjohtaja

Marjatta Lindeberg
Marttaliiton kunniajäsen, Marttaliiton hallituksen varapuheenjohtaja 1988-1989

Birgitta Bröckl
Marttaliiton kunniajäsen

Helmi Kiviluoto
Marttaliiton kunniajäsen, Marttaliiton ja Varsinais-Suomen Marttapiiriliiton johtokunnan jäsen sekä Turun Marttayhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja.

Kerttu Kalliosaari
Marttaliiton kunniajäsen, Etelä-Karjalan Marttojen kunniajäsen

Marttojen jäsenmäärä oli suurimmillaan 1960-luvun lopussa, jolloin se oli 96 256. Elettiin aktiivista ja monipuolista marttatoiminnan aikaa. Toiminta kohdistui pääasiassa jäsenistöön. Ulkopuolisille tahoille järjestettiin hyvin vähän, jos ollenkaan kursseja tai muuta toimintaa. Toki marttaillat ja kurssit olivat kaikille avoimia, mutta useimmiten paikalle tulleet olivat jäseniä tai liittyivät sellaiseksi. Lähinnä vain ammattikurssit esimerkiksi kodinhoitajiksi aikoville, olivat varsinaisesti kokonaan järjestön ulkopuolisille tarkoitettuja.

Kun koti oli saatu kuntoon, oli aika ajatella laajempia asioita: ympäristön kauneutta ja siisteyttä sekä yhteiskunnan toimivuutta. Kun 1920-luvulla kampanjoitiin koulukeittoloiden puolesta, oli nyt esimerkiksi kodinhoitajien ja perhepäivähoidonohjaajien virkojen puolesta puhumisen vuoro.

Naisten kouluttautumisen kasvaminen näkyi myös marttojen toiminnassa. Enää ei tarvittu pitkiä kodinhoitamisen perusteita läpikäyviä kursseja vaan voitiin keskittyä henkisempien pääomien kasvatukseen: käytiin oopperassa ja taidenäyttelyissä, tutustuttiin kirjallisuuteen ja pidettiin runo- ja lukupiirejä.

Jaa sivu