Nuorten kansallinen talouslukutaidon strategia on sisällytettävä hallitusohjelmaan.

  • Kotitalouksien ja erityisesti nuorten talousosaamisen edistämiseksi ja määrätietoiseksi kehittämiseksi seuraavan hallituksen ohjelmaan on otettava kansallisen taloudenhallinnan strategian tekeminen ja sen edellyttämien toimenpiteitten käynnistäminen. Strategia tulee rakentaa yhdessä viranomaisten, alan järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa ja samassa yhteydessä on määriteltävä asiasta vastaava viranomaistaho.
  • Kansainvälisesti vertailtuna suomalaisten talouslukutaito on melko hyvä, mutta osaaminen on epätasaista. Varsinkin nuoret ovat erityisessä vaarassa. Tilanne näkyy mm. maksuhäiriömerkintöjen kasvussa ja opintolainojen hoitamatta jättämisessä, joissa nuorten määrä kasvaa suhteellisesti eniten.
Jaa sivu