Kansalaisilla tulee olla mahdollisuus kestäviin ja vastuullisiin valintoihin, kierrätykseen ja ympäristön huomioivaan jätehuoltoon.

  • Vuoden 2016 alusta tekstiilijätettä ei enää saa viedä kaatopaikalle. Lain toimeenpanoa on seurattava alueellisesti, jotta kotitalouksien mahdollisuus tekstiilien lajitteluun ja kierrätykseen on helppoa asuinpaikasta riippumatta.
  • Tuotteen tai palvelun koko elinkaaren ympäristövaikutuksia on arvioitava raaka-aineen hankinnasta tuotteen hylkäämiseen asti ja veronkevennykset on kohdistettava ympäristöystävällisiin tuotteisiin.
  • Ympäristökasvatus on ulotettava päiväkoti-ikäisestä vanhuuteen. Kasvatus ohjaa elintapojen vastuullisuuteen, vahvistaa luontosuhdetta, antaa valmiuksia elämänarvojen pohdintaan ja opastaa kestävään elämäntapaan.
Jaa sivu