Arjen ja kestävän kehityksen taitoja on vahvistettava kouluissa.

Miksi?

Arjen rutiineilla ja päätöksillä on suurin vaikutus kestävän kehityksen vakiintumiseen elämäntavaksi. Kotitalousopetus tukee arjenhallinnan ja kestävän elämäntavan tietoisuutta ja taitoja. Kotitalousopetuksen järjestämiselle on varmistettava riittävät resurssit kaikilla peruskoulun vuosiluokilla, myös alakoulussa.

Riittävään resursointiin liittyy myös kotitaloutta opettavien opettajien osaamisesta huolehtiminen täydennyskoulutuksella.  Tärkeiden kotitaloustaitojen ylläpitoa myös peruskoulun jälkeen tuetaan antamalla koululaisille kotitalouden oppikirjat omaksi joko painettuina tai sähköisesti.

Kotitaloutta on perinteisesti opetettu vuosiluokilla 7–9. Uuden tuntijaon ja opetussuunnitelman mukaan kotitalousopetusta voidaan tarjota myös alakoulun vuosiluokilla 1–6, jolloin se muotoutuu yhteiseksi oppiaineeksi osana taide- ja taitoaineiden valinnaisuutta tai valinnaisaineeksi.  Opetuksen järjestäjä päättää toiminnan järjestämisestä ja laajuudesta. Opetussuunnitelman perusteisiin on kirjattu, että koulut voivat hyödyntää kerhotoiminnan järjestämisessä myös järjestöjen osaamista. Järjestöt voivat tarjota kouluihin kerhoja ja tapahtumia kotitaloustaitojen sekä kestävän elämäntavan osaamisen lisäämiseksi osana monialaisia oppimiskokonaisuuksia ja laaja-alaista osaamista. Arjen taitojen kehittämisen tulee olla tasa-arvoisesti kaikille mahdollista ja siksi tätä toteuttavan kerhotoiminnan tulee olla koululaisille maksutonta.