Kotipalvelujen resurssit on turvattava kaikissa kunnissa.

Miksi?

Lapsiperheille suunnatun kotipalvelun järjestäminen on lain mukaan kuntien vastuulla. Laista huolimatta kaikki kunnat eivät kuitenkaan tarjoa palvelua. 20 vuotta sitten keskimäärin kahdeksan prosenttia perheistä sai kotipalveluapua, viime vuosina apua on saanut enää alle kaksi prosenttia perheistä. Sosiaalihuoltolakiin on kirjattu kotipalvelun keskeiseksi tavoitteeksi perheen omien voimavarojen vahvistaminen, joka tapahtuu opastamalla ja auttamalla perhettä lasten- ja kodinhoidossa ja vahvistamalla arjen hallintaa.

Silti Kuluttajaparlamentin 2015 tekemän kyselyn mukaan kotipalvelu ei aina vastaa perheiden tarvetta. Vastaajien mukaan osa kunnista tarjoaa keskusteluapua tai leikkikaveria silloin, kun tärkeämpää olisi saada perinteistä kodinhoitoapua arjen sujumiseksi. Kotitalousneuvonnalliset palvelut kotipalvelun vaihtoehtona ja lisänä vastaavat näihin tarpeisiin.

Kolmannen sektorin palvelut voivat olla osa kuntien palvelutarjontaa. Ennaltaehkäisevänä tukena esimerkiksi kotitalousasiantuntijan kotikäynnit voivat muuttaa perheen tulevaisuuden suunnan.

Marttojen kotikäynnit ovat kohdennettua henkilökohtaista neuvontaa perheille, jotka tarvitsevat erityistä tukea. Toiminta on varhaista tukea perheiden omassa arkiympyrässä. Toiminnan ytimessä on perheiden osallistaminen ja omatoimisuuden lisääminen. Tavoitteena on, että perheen arjenhallinnan taidot, käytännön kotitaloustaidot, luottamus omaan osaamiseen ja arkirytmi kohentuvat.

Kotitalouksien arjenhallinnan tukeminen on taloudellisesti tehokasta. Investoiminen ennaltaehkäiseviin palveluihin tuo säästöjä mm. lastensuojelussa. (Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma, STM 2016)