Työvoimapolitiikassa on vahvistettava palkkatasa-arvoa edistäviä toimenpiteitä.

  • Ilman palkkatasa-arvoa työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen jää useimmiten naisten osaksi. Esimerkiksi perhevapaat pitää käytännössä pienempipalkkainen nainen, koska perhe päättää työnjaosta usein taloudellisin perustein.
  • Palkkatasa-arvo vaikuttaa aikanaan myös kertyneen eläkkeen määrään, joka sekin tulee olemaan pitkään kotona olleella vanhemmalla pienempi.
Jaa sivu