Kolmannen sektorin osaamista tulee entistä paremmin hyödyntää ravitsemustiedon ja käytännön taitojen opetuksessa kansanterveyden edistämiseksi.

  • WHO on asettanut tavoitteen, että alle 70-vuotiaiden kuolleisuus sydäntauteihin, aivohalvauksiin, syöpiin, keuhkoahtaumatautiin ja diabetekseen vähenee jäsenmaissa neljänneksellä vuoteen 2025 mennessä. Terveellinen ravinto, riittävä liikunta ja painonhallinta suojaavat kroonisilta sairauksilta. Terveellisten elämäntapojen omaksuminen ja muutosten tekeminen ovat pitkiä prosesseja, joihin tarvitaan tukea eri sektoreilta.
  • Terveyttä edistävien ruokavalintojen omaksumiseen tarvitaan monenlaista tietoa. Sosiaalisen median aikakaudella luotettavan ja epäluotettavan tiedon erottaminen on vaikeaa, jos ei ole tietoa terveyden perusteista. Käytännön ruoanvalmistustaidot antavat mahdollisuuden valita millaista ruokaa syö. Perustiedot ravitsemuksesta sekä elintarvikkeiden koostumuksesta auttavat tekemään terveellisiä valintoja. Keskeisen ravitsemustiedon saannin ja ruoanvalmistustaidon oppimisen pitää olla mahdollista kaiken ikäisenä.
  • Arjessa ja yhteisössä pärjäämisen taitoja tulee vahvistaa hyödyntäen kolmannen sektorin osaamista ja sen tuottamia palveluja julkisten ja yksityisten toimijoiden rinnalla ja niiden kanssa yhteistyössä.   
Jaa sivu