Työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista on edistettävä työelämän joustoja kehittämällä.

  • Perheet ja heidän elämäntilanteensa sekä erilaiset työn tekemisen muodot ja  työsuhteet ovat yhä monimuotoisempia.
  • Yhteiskunnassa on paljon painetta eläköitymisiän nostoon ja työelämässä jaksamisen parantamiseen.
  • Mm. edellä mainituista syistä työntekijällä tulisi olla mahdollisuus hoitovapaan tai osa-aikaisen hoitovapaan kaltaiseen järjestelyyn (ml. vapaaehtoinen työajan lyhentäminen) esimerkiksi oman vanhemman tai muun läheisen vanhuksen hoitajana toimiakseen. Myös kouluikäisen lapsen perheessä voi tulla vastaan tilanteita, joissa työajan lyhentäminen edistää koko perheen hyvinvointia ja työssä jaksamista. Pitkäaikainen kriisiytyminen on mahdollista välttää näillä oikea-aikaisilla toimenpiteillä.
Jaa sivu