Uudistamme opintoja. Viimeiset osaajapassisuoritukset on aloitettu vuonna 2021 ja opinnot suoritetaan loppuun vuoden 2022 aikana.

___________________________________________________________________________________________________________

Osaajapassiopinnot ovat avoimia kaikille järjestötoiminnasta ja vaikuttamisesta kiinnostuneille martoille. Erikoisesti sinulle,  joka haluat jakaa oppimaasi edelleen muille ja olet kiinnostunut  järjestö- ja yhdistystoiminnan kehittämisestä. Olet aktiivinen, sinulla on taitoja arvioida omia oppimistarpeitasi ja voimavaroja sekä haluat asettaa itsellesi tavoitteita.

Opiskele järjestö-, puutarha-, käsityö- tai sieniosaajaksi

Opinnot lisäävät tietoja, taitoja ja motivaatiota huolehtia omasta yhdistyksestä ja sen toiminnan kehittämisestä. Saat valmiuksia toimimaan vertaisohjaajana  ja osallistat yhdistystä toimimaan. Passin opintomateriaali on rakennettu itsenäiseen työskentelyyn sopivaksi, mutta passin voi suorittaa myös vertaisopintoryhmässä. Suorittaminen ei edellytä aiempia taitoavain- tai muita suorituksia.  Suoritusaika on vuoden, sieniosaajapassin kaksi vuotta.

Passien sisältö muodostuu kolmesta opintokokonaisuudesta.

  1. Henkilökohtainen vuosikellosuunnitelmassa asetetaan tavoitteet ja aikataulutetaan opinnot.
  2. Syventävät tehtävät lisäävät tietoja ja taitoja valitulta erikoistumisalueelta. Ne antavat myös valmiuksia vastata ja kehittää toimintaa omassa yhdistyksessä.
  3. Osaamiskansio ja kokoava itsearviointi on kooste opintojensuorituksen ajalta. Se kuvaa oppijan oppimisprosessin kokonaisuutta.