Uudistamme opintoja. Viimeiset osaajapassisuoritukset on aloitettu vuonna 2021 ja opinnot suoritetaan loppuun vuoden 2022 aikana.

___________________________________________________________________________________________________________

Puutarhaosaajapassi 15 op

Puutarhaosaajapassin tavoitteena on antaa valmiuksia ja rohkaista marttoja jakamaan omaa osaamistaan yhdistyksen ja piirin puutarharyhmien vertaisohjajana. Opinnot parantavat valmiuksia perustaa puutarharyhmiä , sekä suunnitella ja toteuttaa niiden toimintaa . Opinnot myös lisäävät ja syventävät tietoja kasveista ja puutarhanhoidosta. Puutarhaosaaja innostaa marttoja aktiiviseen vertaisoppimiseen.

Sisältö

  1. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (Hops), vuosikello, opintojen suoritusaikataulu ja tavoitteet.
  2. Marttojen puutarhatoiminta ja vertaisoppiminen ennen ja nyt.
  3. Harrastuneisuus ja vertaisohjaus. Tietoja vertaisohjaajan toiminnasta, vapaaehtoistoiminnasta, toimintaryhmän perustamisesta ja puutarhatilaisuuden järjestämisestä.
  4. Erikoistumistehtävä lisää tietoja ja taitoja valitulta osa-alueelta. Erilaiset kohderyhmät ja niille laadittavat ohjeistukset. Kirjallinen työ ja puutarhatilaisuuden ohjaaminen sekä palautteen pyytäminen ja käsittely.
  5. Osaamiskansio ja kokoava itsearviointi, kooste opintojen pohjalta.

Ilmoittaudu suorittajaksi tästä.