Uudistamme opintoja. Viimeiset osaajapassisuoritukset on aloitettu vuonna 2021 ja opinnot suoritetaan loppuun vuoden 2022 aikana.

___________________________________________________________________________________________________________

Sieniosaajapassi 15 op

Sieniosaajapassin tavoitteena on lisätä ja syventää sienten tunnistustietoja ja -taitoja ja antaa valmiuksia jakaa osaamista omassa tai naapuriyhdistyksissä tai piirin erilaisissa sieniaiheisissa tapahtumissa. Passin suorittamisessa paneudutaan sienten tunnistamiseen, talteenottoon ja käyttöön. Lisäksi opiskellaan sienineuvontaan liittyviä asioita niin teoriassa kuin käytännössäkin.

Sisältö

  1. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (Hops), vuosikello, opintojen suoritusaikataulu ja tavoitteet.
  2. Osallistuminen piirin sienikoulutuksiin kahtena vuonna ja tunnistuskokeet.
  3. Osaamisen syventäminen aineiston ja kirjallisten tehtävien pohjalta.
  4. Piirin  sienineuvontatapahtumaan osallistuminen apuohjaajana.
  5. Sienitapahtuman tai retken järjestäminen omassa yhdistyksessä.
  6. Osaamiskansio ja kokoava itsearviointi, kooste opintojen pohjalta.

Sieniosaajapassin suoritettuasi olet sieniosaaja. Tunnistat tärkeimmät hyvät ruokasienet sekä vaarallisimmat myrkkysienet. Sinulla on monipuolinen näkemys sienistä, niiden kasvutavasta, käytöstä ja säilönnästä. Sinulla on myös taito neuvoa toisia tunnistamaan hyviä ruokasieniä.

Ilmoittaudu suorittajaksi tästä.