Uudistamme opintoja. Viimeiset osaajapassisuoritukset on aloitettu vuonna 2021 ja opinnot suoritetaan loppuun vuoden 2022 aikana.

___________________________________________________________________________________________________________

Käsityöosaajapassi 15 op

Käsityöosaajapassin tavoitteena on antaa valmiuksia sekä rohkaista marttoja jakamaan omaa osaamistaan yhdistyksen tai piirin käsityöryhmien vertaisohjaajina. Opinnot parantavat valmiuksia perustaa kädentaitoryhmiä, sekä suunnitella ja toteuttaa niiden toimintaa. Käsityöosaaja innostaa marttoja aktiiviseen vertaisoppimiseen.

Sisältö

  1. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (Hops), vuosikello, opintojen suoritusaikataulu ja tavoitteet
  2. Marttojen käsityötoiminta ennen ja nyt
  3. Harrastuneisuus ja vertaisohjaus. Tietoja vertaisohjaajan toiminnasta, vapaaehtoistoiminnasta, toimintaryhmän perustamisesta ja kädentaitotilaisuuden järjestämisestä.
  4. Erikoistumistehtävä lisää tietoja ja taitoja valitulta osa-alueelta. Erilaisten kohderyhmien huomioiminen ja niille laadittavat ohjeistukset. Kirjallinen työ ja kädentaitotilaisuuden ohjaaminen sekä palautteen pyytäminen ja käsittely.
  5. Osaamiskansio ja kokoava itsearviointi, kooste opintojen ajalta

Ilmoittaudu suorittajaksi tästä.