Uudistamme opintoja. Viimeiset osaajapassisuoritukset on aloitettu vuonna 2021 ja opinnot suoritetaan loppuun vuoden 2022 aikana.

___________________________________________________________________________________________________________

Järjestöosaajapassi 15 op

Järjestöosaajapassin tavoitteena on lisätä marttojen tietoja, taitoja ja motivaatiota huolehtia oman yhdistyksen toiminnasta ja kehittämisestä. Opinnot parantavat valmiuksia vaikuttaa, innostaa ja ohjata oman yhdistyksen toimintaa.

Sisältö

  1. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (Hops), vuosikello, opintojen suoritusaikataulu ja tavoitteet.
  2. Järjestötuntemus,  tietoja yhdistystoiminnasta
  3. Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot, tietoa verkostoitumisesta, jäsenhankinnasta sekä tilaisuuden järjestämisestä
  4. Erikoistumistehtävä eli syventävä oppimistehtävä, tietoja ja taitoja valitulta aihealueelta ja valmiuksia vastata ja kehittää oman yhdistyksen toimintaa
  5. Osaamiskansio ja itsearviointi, kooste opintojen ajalta

Ilmoittaudu suorittajaksi tästä.