Marttaopintojen suorittaminen on varmasti hyvä investointi ajatellen omaa itseäsi ja yhdistystoimintaasi.

Marttaopintoja voi suorittaa yksin tai ryhmässä. Tarkastettavaksi palautetavat tehtävät  opiskelija tekee itsenäisesti, myös silloin kun opiskellaan ryhmässä.  Opiskelijalla on vapaus suunnitella, ohjata ja arvioida omaa työskentelyään. Opiskelija myös vastaa opiskeluun liittyvistä valinnoista ja opintojen etenemisestä. Tukea ja ohjausta saa pyydettäessä opintovastaavalta. Jokaiseen työhön, myös opiskeluun, kuuluu hetkiä, jolloin pitää yrittää oikein tosissaan ja pitää pystyä motivoimaan itseä. Mikäli tuntuu hankalalta pysyä kartalla, pyydä apua opintovastaavalta.

Opintojen suoritus ja tarkastusaikataulut.

Marttaopintoja suoritetaan yhtä kerrallaan. Huomioi opintouudistuksen vaikutus aloitus- ja suoritusaikatauluihin.

  • Tarkastusaikataulu 2021
  • Suoritusaikataulu 2022
Opinnot Laajuus Suoritusaika noin. Opintouudistus vaikuttaa!

opinnon aloitus mahdollista

Tehtävät palautettava viimeistään
harrastusmerkki 5 op 0,5-1 vuosi viimeinen opintoihin

ilmoittautumispäivä 31.10.2021

31.10 2022
osaajapassi 15 op 1 vuosi,

sieniosaajapassi 1,5-2 vuotta

viimeinen opintoihin

ilmoittautumispäivä 31.10.2021, sieniosaajapassi 30.4.2021. 

31.10 2022
I-taitoavain 5 op 1 vuosi ei voi aloittaa enää 31.12.2019 jälkeen 31.10 2022
II-taitoavain 10 op 1 vuosi ei voi aloittaa enää 31.8.2020 jälkeen 31.10 2022
III-taitoavain 15 op 1,5 vuotta ei voi aloittaa enää 31.8.2020  jälkeen 31.10 2022
erikoisavain 20 op 1,5 vuotta ei voi aloittaa enää 31.12.2018 jälkeen 31.10 2022

Vuoden 2011 opintouudistuksen jälkeen aloitettuja ja keskeytyneitä opintoja voi suorittaa loppuun ilmoittautumalla uudelleen opiskelijaksi. Jatkaminen on mahdollista edellä esitetyn suoritusaikataulun mukaan.

Marttapinnot voi suorittaa valmiiksi 31.12.2022 mennessä, tehtävien viimeinen palautuspäivä on 31.10 2022.

Tämän jälkeen Marttaopintoja ei voi suorittaa, eikä tehtäviä enää palauttaa.