Marttaopintojen suorittaminen on varmasti hyvä investointi ajatellen omaa itseäsi ja yhdistystoimintaasi.

Marttaopintoja voi suorittaa yksin tai ryhmässä. Tarkastettavaksi palautetavat tehtävät  opiskelija tekee itsenäisesti, myös silloin kun opiskellaan ryhmässä.  Opiskelijalla on vapaus suunnitella, ohjata ja arvioida omaa työskentelyään. Opiskelija myös vastaa opiskeluun liittyvistä valinnoista ja opintojen etenemisestä. Tukea ja ohjausta saa pyydettäessä opintovastaavalta.

Opinnot aloitetaan tekemällä henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Opintosuunnitelmassa otetaan huomioon oma elämäntilanne, oman yhdistyksen ja piirin toimintasuunnitelma sekä suoritusaikataulut.

Opintojen suoritus ja tarkastusaikataulut.
  • Tarkastusaikataulu 2020
  • Tarkastusaikataulu 2021

Marttaopintoja suoritetaan yhtä kerrallaan.

Opinnot Laajuus opintopistettä Suoritusaika Opintouudistus vaikuttaa:

opinnon aloitus mahdollista

harrastusmerkki 5 op 0,5-1 vuosi viimeinen opintoihin

ilmoittautumispäivä 30.10.2021

osaajapassi 15 op 1 vuosi,

sieniosaajapassi 2 vuotta

viimeinen opintoihin

ilmoittautumispäivä 30.10.2021, sieniosaajapassi 30.4.2021. 

I-taitoavain 5 op 1 vuosi ei voi aloittaa enää 31.12.2019 jälkeen
II-taitoavain 10 op 1 vuosi ei voi aloittaa enää 31.8.2020 jälkeen
III-taitoavain 15 op 1,5 vuotta ei voi aloittaa enää 31.8.2020  jälkeen
erikoisavain 20 op 1,5 vuotta ei voi aloittaa enää 31.12.2018 jälkeen

Opiskelu on mukavaa, mielenkiintoista ja haastavaa. Jokaiseen työhön, myös opiskeluun, kuuluu hetkiä, jolloin pitää yrittää oikein tosissaan ja pitää pystyä motivoimaan itseä. Mikäli tuntuu hankalalta pysyä kartalla, pyydä apua opintovastaavalta, Tiina Ikonen p. +358 503 3942 62 tiina.ikonen@martat.fi.

Joskus elämäntilanne on sellainen, että opinnot on keskeytettävä. Vuoden 2011 opintouudistuksen jälkeen aloitettuja ja keskeytyneitä opintoja voi suorittaa loppuun ilmoittautumalla uudelleen opiskeilijaksi. Jatkaminen on mahdollista edellä esitetyn suoritusaikataulun mukaan. Keskeytyneet opinnot voi suorittaa valmiiksi 31.12.2022 mennessä, tehtävien viimeinen palautuspäivä on 30.10 2022. Tämän jälken tehtäviä ei voi enää palautaa.