Marttaopintojen suorittaminen on varmasti hyvä investointi ajatellen omaa itseäsi ja yhdistystoimintaasi.

Marttaopintoja voi suorittaa yksin tai ryhmässä. Tarkastettavaksi palautetavat tehtävät  opiskelija tekee itsenäisesti, myös silloin kun opiskellaan ryhmässä.  Opiskelijalla on vapaus suunnitella, ohjata ja arvioida omaa työskentelyään. Opiskelija myös vastaa opiskeluun liittyvistä valinnoista ja opintojen etenemisestä. Tukea ja ohjausta saa pyydettäessä opintovastaavalta.

Opinnot aloitetaan tekemällä henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Opintosuunnitelmassa otetaan huomioon oma elämäntilanne, oman yhdistyksen ja piirin toimintasuunnitelma sekä suoritusaikataulut.

Opintojen suoritus ja tarkastusaikataulut

Marttaopintojen tarkastusaikataulun löydät tästä.

Opinnot Laajuus opintopistettä Suoritusaika Opintouudistus vaikuttaa:

opintoja aloitus mahdollista

harrastusmerkki 5 op 0,5-1 vuosi 2020 ja 2021
osaajapassi 15 op 1 vuosi, sieniosaajapassi 2 vuotta 2020 ja 2021
I-taitoavain 5 op 1 vuosi ei voi enää aloittaa
II-taitoavain 10 op 1 vuosi 2020
III-taitoavain 15 op 1,5 vuotta 2020
erikoisavain 20 op 1,5 vuotta ei voi enää aloitaa

Opiskelu on mukavaa, mielenkiintoista ja haastavaa. Jokaiseen työhön, myös opiskeluun, kuuluu hetkiä, jolloin pitää yrittää oikein tosissaan ja pitää pystyä motivoimaan itseä. Mikäli tuntuu hankalalta pysyä kartalla, pyydä apua opintovastaavalta, Tiina Ikonen p. +358 503 3942 62 tiina.ikonen@martat.fi.

Joskus elämäntilanne on sellainen, että opinnot on keskeytettävä. Keskeytyneitä opintoja voi suorittaa loppuun ilmoittautumalla uudelleen opiskeilijaksi. Keskeytyneet opinnot voi suorittaa valmiiksi 31.12.2022 mennessä.

Jaa sivu