Marttaopintojen suorittaminen on varmasti hyvä investointi ajatellen omaa itseäsi ja yhdistystoimintaasi.

Marttaopintoja voi suorittaa yksin tai ryhmässä. Tarkastettavaksi palautetavat tehtävät  opiskelija tekee itsenäisesti, myös silloin kun opiskellaan ryhmässä.  Opiskelijalla on vapaus suunnitella, ohjata ja arvioida omaa työskentelyään. Opiskelija myös vastaa opiskeluun liittyvistä valinnoista ja opintojen etenemisestä. Tukea ja ohjausta saa pyydettäessä opintovastaavalta.

Opinnot aloitetaan tekemällä henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Opintosuunnitelmassa otetaan huomioon oma elämäntilanne, oman yhdistyksen ja piirin toimintasuunnitelma sekä suoritusaikataulut.

Suoritus-  / tarkastusaikataulut:

Marttaopinnot tarkastusaikataulu 2020   -taitoavaimet, osaajapassit ja harrastusmerkit

I-III avain, erikoisavain tarkastusaikataulu 2019

Harrastusmerkit ja osaajapassit tarkastusaikataulu 2019

Opinnot Laajuus opintopistettä Suoritusaika
I-taitoavain 5 op 1 vuosi
II-taitoavain 10 op 1 vuosi
IIi-taitoavain 15 op 1,5 vuotta
erikoisavain 20 op 1,5 vuotta
harrastusmerkki 5 op 0,5-1 vuosi
osaajapassi 15 op 1 vuosi, sieniosaajapassi 2 vuotta

Opiskelu on mukavaa, mielenkiintoista ja haastavaa. Jokaiseen työhön, myös opiskeluun, kuuluu hetkiä, jolloin pitää yrittää oikein tosissaan ja pitää pystyä motivoimaan itseä. Mikäli tuntuu hankalalta pysyä kartalla, pyydä apua opintovastaavalta, Tiina Ikonen p. +358 503 3942 62 tiina.ikonen@martat.fi.

Joskus elämäntilanne on sellainen, että opinnot on keskeytettävä. Keskeytyneet opinot voi suorittaa loppuun kolmen vuoden kuluessa keskeytyksestä, ilmoittautumalla uudelleen opiskelijaksi.

Jaa sivu