Erikoisavain 20 op

Tehtävät

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (Hops) ja vuosikello  1.5 op
Perusopinnot 3 op

  • miten tiedotan
  • minä vapaaehtoistoimijana

Syventävät opinnot valitusta  aihe-alueesta 9 op

  • kirjallisuusopinnot
  • osallistuminen valitun aihealueen opintoihin/verkko-opintoihin

Toimintatapahtuma 2.5 op

  • tapahtuman järjestäminen valitusta syventävän opinnon aiheesta

Osaamiskansio 2 op

Itsearviointi 2 op

  • kirjallinen itsearviointi, oppimispäiväkirja ja arviointikeskustelu

Ilmoittaudu suorittajaksi niin lähetämme sinulle materiaalin tai tunnukset Moodleen

Jaa sivu