I-taitoavain    5 op

Tehtävät

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (Hops) ½ op

Järjestötuntemus 1 op

  • perehdytään yhdistystoimintaan ja mattajärjestöön
  • osallistuminen piirin tai Marttaliiton järjestämään kokoukseen tai koulutukseen
  • yhdistyksen vuosikello
  • oppimistehtävä, kysymyksiin vastaaminen

Kotitalousneuvonnan sisältöalueet 2 op

  • perehtyminen sisältöalueisiin
  • oppimistehtävä, väittämät
  • toimintatapahtuman järjestäminen, työpaja

Opintokerho 1 op

  • opiskelua vertaisopintoryhmässä
  • kysymyksiin vastaaminen tai oppimispäiväkirja

Itsearviointi ½ op

Ilmoittaudu suorittajaksi niin lähetämme sinulle materiaalin tai tunnukset Moodleen.

Jaa sivu