II-taitoavain 10 op

 Tehtävät

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (Hops)  ½ op

Järjestötuntemus 3½ op

  • perehtyminen toimintakausien teemoihin
  • oppmistehtävä, kysymyksiin vastaaminen
  • tiedon lisääminen järjestötoiminnasta, monivalintatehtävä
  • tiedottaminen, yhdistyksen tiedotussuunnitelma
  • oppimistehtävä, verkostokartta
  • toimintatapahtuman järjestäminen

Kotitalousneuvonnan sisältöalueet 3½ op

  • osallistuminen sisältöaluekoulutukseen
  • oppimistehtävä referaatit

Opintokerho 2 op

  • opiskelu vertaisopintoryhmässsä, 2 kpl
  • kysymyksiin vastaaminen tai oppimispäiväkirja

Itsearviointi ½ op

Ilmoittaudu suorittajaksi niin lähetämme sinulle materiaalin tai tunnukset Moodleen.

Jaa sivu