Vertaisopintoryhmässä opitaan yhdessä vertaisten kanssa. Opiskelu voi olla tietojen lisäämistä, taitojen harjaannuttamista, osaamisen kehittämistä tai toimintakyvyn ylläpitämistä yhdessä toisten kanssa. Tärkeää on kokemusten ja näkemysten jakaminen. Opiskeluaihe, tavoitteet ja aikataulu sovitaan yhdessä. Kaikki ryhmän jäsenet ovat vastuussa ryhmän oppimisesta.

Iloista yhdessä oppimista

Vertaisopintoryhmässä voi opiskella taitoavaimia, harrastusmerkkejä ja osaajapasseja. Taitoavaimiin kuuluu myös vertaisopintoryhmässä suoritettavia opintokerhotehtäviä. Lisätietoja saat opintovastaavalta.

Marttojen vertaisopintoryhmässä voi opiskella myös itsenäisesti valitun opiskeluaiheen ja -aineiston mukaan. Esimerkkinä hallitustyöskentely, Marttaliiton aineistot ja julkaisut, Opintokeskus Siviksen verkkomateriaalit ja julkaisut, sekä tietenkin Marttakoulun aiheet. Ryhmään voi kuulua myös useamman marttayhdistyksen jäseniä.