Vertaisopintoryhmässä opitaan yhdessä vertaisten kanssa. Opiskelu voi olla tietojen lisäämistä, taitojen harjaannuttamista, osaamisen kehittämistä tai toimintakyvyn ylläpitämistä yhdessä toisten kanssa. Tärkeää on kokemusten ja näkemysten jakaminen. Opiskeluaihe, tavoitteet ja aikataulu sovitaan yhdessä. Kaikki ryhmän jäsenet ovat vastuussa ryhmän oppimisesta.

Iloista yhdessä oppimista

Marttojen vertaisopintoryhmässä voi opiskella valmiin kokonaisuuden (opintokerhoaineistot ja ohjeet) tai vapaasti valitun opiskeluaiheen ja -aineiston mukaan. Esimerkkinä hallitustyöskentely, Marttaliiton aineistot ja julkaisut, Opintokeskus Siviksen verkkomateriaalit ja julkaisut, sekä tietenkin Marttakoulun aiheet. Ryhmään voi kuulua myös useamman marttayhdistyksen jäseniä.