Tälle sivulle on koottu marttajärjestön nykysääntöjen pohjalta ne asiat, jotka yhdistyksen toiminnoissa ja käytännöissä on hyvä tietää. Mallilomakkeita voit tarvita yhdistyksesi toiminnassa.

Jokaisen yhdistyksen tulee tietää, miten jäsentiedot kootaan, mihin niitä käytetään ja miten niitä säilytetään. Rekisteröity yhdistys on vastuussa osaltaan jäsentensä tietosuojasta.  Näistä tarkemmin henkilötietojen käsittely yhdistyksissä ja tietosuojaseloste sivuilla.

Tältä löydät yhdistyksen halintoon liittyviä lomakkeita pdf-, rtf, xls, doc- tai docx-tiedostoina. Voit tallentaa tarvitsemasi ladattavat tiedostot omalle koneellesi painamalla hiiren oikeaa näppäintä ja valitsemalla avautuvasta ikkunasta kohdan Tallenna linkki nimellä.

Yhdistyksen perustaminen

Uuden yhdistyksen perustamiseen tarvitaan vähintään kolme perustajajäsentä, joiden kaikkien on oltava 15 vuotta täyttäneitä, Suomen kansalaisia tai ulkomaalaisia, joilla on kotipaikka Suomessa.

Muualla kuin Suomessa asuvat voivat perustaa yhdistyksen siihen maahan, jossa asuvat. Edellytys kuitenkin on, että puheenjohtajalla on pysyvä osoite Suomessa.

Yhdistyksen hallinto

Hallitusta johtaa puheenjohtaja. Muita jäsenniä ovat varapuheenjohtaja, sihteeri ja hallitukseen valitut jäsenet. Haliitus valitsee luottamushenkilöt seuraaviin tehtäviin; rahastonhoitaja, jäsenrekisterin käyttäjät, toimintatilastoinnin käyttäjät, mediamartta. Hallitus valitsee muut tarvittavat luottamustoimijat ja sopii toimjoiden keskinäisestä työnjaosta.

Kun nimenkirjoittajat vaihtuvat, on siitä tehtävä muutosilmoitus yhdistysrekisteriin. Ohjeet löytyvät osoitteesta www.prh.fi. Luottamushenkilövaihdokset tulee päivittää jäsenrekisteriin.

Yhdistys on aina kirjanpitovelvollinen. Sen on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa ja noudatettava hyvää kirjanpitotapaa. Kirjanpitoon merkitään tulot, menot ja rahoitustapahtumat eli jäsenmaksutulot, tarvikkeiden yms. ostot ja esim. käteisen rahan siirto pankkitilille.

Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen kevätkokous

Yhdistyksen syyskokous

Yhdistyksen arkistointi

Marttayhdistyksillä ei ole lain määräämää velvoitetta arkistointiin lukuun ottamatta kirjanpito- ja palkka-asiakirjoja.

Toiminnasta kertovien pöytäkirjojen ja muiden toimintaan liityvien papereiden säilyttäminen tuleville polville on kuitenkin tärkeää, sillä marttojen tekemä työ on usein ollut yhdistyksen toiminta-alueella merkittävää, niin arjen taitojen kuin kulttuurinkin levittämisessä. Tallennetuista tiedoista on hyötyä marttojen ohella myös mm. pitäjän historian kirjoittajille ja sukututkijoille.

Ansiomerkit

Yhdistyksen lopettaminen

Yhdistyksen purkamiseen tarvitaan päätös kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joissa purkamispäätös on saanut vähintään ¾ annetuista äänistä.

Yhdistyksen ylimäärärinen kokous

Hallitus kutsuu ylimäärärisen kokouksen koolle, jos katsoo sen tarpeelliseksi, kokous niin pättää tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten pyytää. Säännöt  7.§

Toimintaryhmän perustaminen ja toimintaryhmän ohje

Toimintaryhmä on kevytrakenteinen malli, joka mahdollistaa erilaisten asioiden harrastamisen samanhenkisessä seurassa yhden yhdistyksen sisällä.

Toimintaryhmät ovat osa (emo)yhdistystä ja toimintaryhmän jäsenet ovat (emo)yhdistyksen jäseniä. Samassa yhdistyksessä voi olla useita toimintaryhmiä. Toimintaryhmä toteuttaa (emo)yhdistyksen toimintaa painottaen sitä ryhmän jäsenten haluamalla tavalla ja heidän toivomaansa suuntaan.

Muuta yhdistystoiminnan avuksi