Sääntöuudistuksen myötä, jäsenlajit tulevat uusiutumaan. Uudistetut jäsenlajit tulevat järjestössä voimaan 1.1.2021 alkaen.

Muutos päivään saakka Marttajärjestössä on vielä kahdeksan erilaista jäsenlajia. Yleisin niistä on kuitenkin varsinainen jäsen. Esimerkiksi seniorijäseneksi ei voi itse ilmoittaa liittyvänsä, vaan tieto tulee jäsenrekisteristä automaattisesti seuraavana vuonna kun senioirijäsenyysehdot ovat täyttyneet.

Taulukosta näkyy kuinka jäsenmaksu jakautuu eri toimijoiden kesken.

Jäsenmaksut

Lasku lähetetään

Jäsenmaksu

Yhdistys

Piiri

Liitto

Lehti

Varsinainen jäsen Kotiosoitteeseen 40 8 11 4 17
Perhejäsen Kotiosoitteeseen 23 8 11 4  –
Seniorijäsen Kotiosoitteeseen 40

23

8

8

11

11

4

4

17

ei lehteä

Opiskelijajäsen Kotiosoitteeseen 23 8 11 4  –
Nuorisojäsen Kotisosoitteeseen 0 0 0 0  –
Kunniajäsen Yhdistykseen tai piiriin 40

23

8

8

11

11

4

4

17

ei lehteä

Toisijainen jäsen Maksetaan suoraan yhdistykselle 8 8  0 0 0
Yhdistyksen kannattajajäsen Kotiosoitteeseen 50  33  0 0 17
Piirin kannattajajäsen Kotiosoitteeseen 50 33 0 17