Taustatietoa muutostarpeista

Marttayhdistysten nykyiset säännöt on otettu käyttöön noin kymmenen vuotta sitten. Tuolloin järjestössä tehtiin suuria uudistuksia, kun otettiin käyttöön yhtenäinen jäsenmaksu, johon sisältyy jäsenlehti. Sääntöjen päivitystoiveita on kuunneltu ja kerätty tämän jälkeen usean vuoden ajan. Nyt tarpeita on jo niin paljon, että on syytä päivittää säännöt.

Muutostarpeita ja -toiveita

Uudistuksen tavoitteena on helpottaa yhdistysten arkea vähentämällä sääntömääräyksiä ja mahdollistamalla samalla uudenlaisia toimintatapoja. Seuraavia tarpeita ja -toiveita on esitetty ja otettu muutosvalmistelun lähtökohdiksi:

 • Yhdistyksen säännöistä pitäisi poistaa viittaus piirin nimeen. Mikäli yhdistys vaihtaa piiristä toiseen, sen säännöt eivät tämän vuoksi enää vanhenisi. Myös yhdistysten nimien osalta on toivottu enemmän vaihtoehtoja.
 • Säännöissä pitäisi nykyistä selkeämmin kertoa, että kyse on marttajärjestön toiminnasta sen arvojen mukaisesti. Yhdistyksen toimintaa ja tarkoituksen toteuttamista tulisi kuvata aiempaa yleisemmällä tasolla ja jättää pois yksityiskohtaisemmat listaukset mm. ravitsemis- ja majoitustoiminnan harjoittamisesta.
 • Opiskelijajäsenyys poistuisi ja tilalle tulisi Nuorisojäsen (0-28 v), joka ei saisi lehteä eikä maksaisi jäsenmaksua. Yli 15-vuotias nuorisojäsen olisi kuitenkin äänivaltainen.
 • Kannatusjäsenyys poistuisi. Heitä on vain muutama.
 • Sääntöihin tulisi lisätä etäosallistumismahdollisuutta koskeva kohta. Tämä koskee vuosikokouksia. Hallituksen kokousten osalta etäosallistuminen on mahdollista nykyäänkin ja ilman sääntömääräyksiä.
 • Vuosikokouksen kokouskutsu voitaisiin hoitaa myös nettisivuilla olevalla kutsulla.
 • Mahdollisuus valita vain yksi toiminnantarkastaja (ja tällöin tarvittava varatarkastaja).
 • Tilien tarkastuksen ajankohtaa ja tilinpäätösaineistojen luovuttamista koskevat aikamäärät tulisi poistaa.
 • Nimenkirjoitusoikeuksien antoa laajennettaisiin.
 • piirin kokouksiin voisi valita edustajaksi myös muun kuin oman varsinaisen edustajan (naapuriyhdistyksen edustajan)
 • Sääntömuutoksille olisi saatava piirin hyväksyntä
 • yhdistyksen purkautuessa varat luovutetaan sille piirille, jonka jäsen yhdistys on
 • Yhdistyksillä säilyisi jatkossakin mahdollisuus pitää joko yksi tai kaksi vuosikokousta eli kahdet mallisäännöt olisivat edelleen käytössä.

Marttayhdistysten mallisääntöjen muutosluonnos 

Miten muutos voidaan toteuttaa

Nopeimmillaan uudet mallisäännöt voitaisiin hyväksyä jo Marttaliiton vuosikokouksessa keväällä 2019, jos muutosten tavoitteet ja sisällöt saadaan syksyn 2018 ja alkukevään 2019 aikana määritellyksi ja yhdistysrekisterin ennakkotarkastuskin tehdyksi.

Tämän jälkeen marttayhdistysten tulee hyväksyä uudet säännöt omilla vuosikokousten päätöksillään. Ja sitten uudet säännöt pitää vielä rekisteröidä yhdistysrekisteriin. Nämä yhdistysten toimet tapahtuisivat vuoden 2019 syyskauden ja 2020 kevätkauden aikana. Uudet säännöt olisivat sitten kaikissa yhdistyksissä käytössä viimeistään vuoden 2021 alusta lukien.

Jaa sivu