Marttaliitolla, piireillä ja yhdistyksillä on kullakin omat sääntönsä. Yhdistyksen arkea ohjaa yhdistyksen säännöt sekä yhdistyslaki. Yhdistyslaki antaa yhdistystoiminnalle vain väljät raamit. Tämän vuoksi yhdistyksen säännöillä on toiminnan kannalta huomattava merkitys.

Sääntöuudistuksella helpotusta yhdistystoiminnan arkeen

Tärkeimpänä uudistuksen tavoitteena on ollut helpottaa marttayhdistysten arkea vähentämällä sääntömääräyksiä ja mahdollistamalla samalla uudenlaisia toimintatapoja.

Sääntömuutosten tavoitteina on ollut mm.

 • yhdistysten toiminnan helpottaminen
 • tarpeettomien sääntömääräysten poistaminen
 • sääntöjen ajantasaistaminen
 • etäosallistumisen mahdollistaminen jäsenkokouksiin
 • järjestön yhtenäisyyden ja järjestöohjauksen tukeminen
 • vaikuttamistyön nostaminen paremmin esiin
 • nykyisten jäsenlajien arviointi, jonka pohjalta päädyttiin vain vähäisiin muutoksiin.

Sääntömuutoksen toteutus yhdistyksissä

Marttaliiton vuosikokous hyväksyi Marttaliiton uudet patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterin ennakkotarkastamat säännöt 27.4.2019. Seuraavaksi jokainen marttayhdistys päättää uusien sääntöjen hyväksymisestä omassa syys-, kevät-, tai vuosikokouksessaan syyskaudella 2019, kevätkaudella 2020 tai viimeistään syyskaudella 2020. Ylimääräistä yhdistyksen kokousta ei tarvitse pitää.

Yhdistykset voivat ottaa uusien sääntöjen mukaiset arjen helpotukset käyttöön heti vuosikokouksen päätöksen jälkeen, sillä säännöt on ennakkotarkastettu ja hyväksytty. Ainoastaan jäsenlajeja koskevat muutokset otetaan käyttöön yhtenäisesti kaikkia yhdistyksiä koskien vasta 1.1.2021.

Sääntöuudistuksen ilmoittaminen tehdään 1.10.2020 alkaen pääsääntöisesti sähköisesti PRH:n omilla sivuilla. Hinta 50 €. Sääntömuutoksen ilmoittamisen voi tehdä myös paperisella lomakkeella, mutta tällöin hinta on 180€.

Diaarinumerot ovat muuttuneet sähköisen ilmoittamisen myötä. 

 • Yksi vuosikokous – uusi diaarinumero 2020/529215Y
 • Kaksi vuosikokousta – uusi diaarinumero 2020/529216Y

Muut muutokset PRH:n rekisteriin eivät sisälly sääntömuutoksen hintaan, vaan jokainen muutos maksaa erikseen. Sähköinen ilmoittaminen on näissä tapauksissa halvempaa. Hinnat löytyvät täältä

Sääntömuutosta koskevat ohjeet ja lomakkeet

Yhdistysten päätöksentekoprosessia helpottamaan on laadittu valmiit ohjeet ja mallilomakkeet, jotka löytyvät alla olevista linkeistä.

Sähköisen muutosilmoituksen ohjeet yhdistysrekisteriin

Paperisen muutosilmoituksen ohjeet yhdistysrekisteriin

 • Tulosta ohje ja lomake. Ohjeesta löytyvät tiedot ja linkit, joiden avulla täyttäminen onnistuu.
 • Ohje
 • UUSI lomake

Kokouskutsumalli

Esityslistamalli

Pöytäkirjamalli

Yhdistysten mallisäännöt 2019

Esityksiä sääntömuutoksesta

Lisätietoja sääntöuudistuksesta: Anna-Maija Palosuo, anna-maija.palosuo@martat.fi.

Marttaliiton säännöt

Piirien mallisäännöt