Sääntöuudistuksen taustaa

Tärkeimpänä uudistuksen tavoitteena on ollut helpottaa marttayhdistysten arkea vähentämällä sääntömääräyksiä ja mahdollistamalla samalla uudenlaisia toimintatapoja. Muutoksia valmisteltaessa on kysytty toiveita ja mielipiteitä sekä yhdistyksiltä että piireiltä. Huomioon on otettu myös vuosien varrella Marttaliittoon tullut palaute. Edellinen sääntöuudistus tehtiin vuonna 2007.

Sääntömuutosten tavoitteina on ollut mm.

  • yhdistysten toiminnan helpottaminen
  • tarpeettomien sääntömääräysten poistaminen
  • sääntöjen ajantasaistaminen
  • etäosallistumisen mahdollistaminen jäsenkokouksiin
  • järjestön yhtenäisyyden ja järjestöohjauksen tukeminen
  • vaikuttamistyön nostaminen paremmin esiin
  • nykyisten jäsenlajien arviointi, jonka pohjalta päädyttiin vain vähäisiin muutoksiin.

Sääntömuutoksen toteutus yhdistyksissä

Marttaliiton vuosikokous hyväksyi Marttaliiton uudet patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterin ennakkotarkastamat säännöt 27.4.2019. Seuraavaksi jokainen marttayhdistys päättää uusien sääntöjen hyväksymisestä omassa syys-, kevät-, tai vuosikokouksessaan syyskaudella 2019, kevätkaudella 2020 tai viimeistään syyskaudella 2020. Ylimääräistä yhdistyksen kokousta ei tarvitse pitää.

Yhdistykset voivat ottaa uusien sääntöjen mukaiset arjen helpotukset käyttöön heti vuosikokouksen päätöksen jälkeen, sillä säännöt on ennakkotarkastettu ja hyväksytty. Ainoastaan jäsenlajeja koskevat muutokset otetaan käyttöön yhtenäisesti kaikkia yhdistyksiä koskien vasta 1.1.2021.

Sääntömuutoksen voi tehdä Patentti ja rekisterihallitukseen tällä hetkellä vain paperisena uudella Y-lomakkeella. Hinta on 50 €.

Myöhemmin, kun uuden rekisterin kehittäminen saadaan valmiiksi, voi ennakkotarkastetut säännöt ilmoittaa vain sähköisesti.

Informoimme kaikista muutoksista heti kun saamme niistä tiedon täällä, ajankohtaisissa uutisissa tai yhdistyskirjeessä.

Sääntömuutosta koskevat ohjeet ja lomakkeet

Yhdistysten päätöksentekoprosessia helpottamaan on laadittu valmiit mallilomakkeet ja ohjeet, jotka löytyvät alla olevista linkeistä.

Kokouskutsumalli

Esityslistamalli

Pöytäkirjamalli

Mallisäännöt

Muutosilmoitusohjeet yhdistysrekisteriin

  • Tulosta ohje ja lomake. Ohjeesta löytyvät tiedot ja linkit, joiden avulla täyttäminen onnistuu.
  • ohje
  • UUSI lomake

Esityksiä sääntömuutoksesta

Lisätietoja: Anna-Maija Palosuo, anna-maija.palosuo@martat.fi tai 050 511 8099

 

 

Jaa sivu