Marttaliitolla, piireillä ja yhdistyksillä on kullakin omat sääntönsä. Yhdistyksen arkea ohjaa yhdistyksen säännöt sekä yhdistyslaki. Yhdistyslaki antaa yhdistystoiminnalle vain väljät raamit. Tämän vuoksi yhdistyksen säännöillä on toiminnan kannalta huomattava merkitys.

Säännöt sujuvoittavat marttayhdistysten arkea

Sääntöjen tavoitteena on luoda raamit marttayhdistyksen toiminnalle. Viimeisimmän sääntöuudistuksen myötä sääntömääräyksiä on kevennetty, selkeytetty ja muokattu vastaamaan tämän päivän tarpeita.

Yhdistys voi tarvittaessa tehdä sääntöihinsä muutoksia. Sääntöuudistuksista tulee ilmoittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle (PHR). Sähköisen muutosilmoituksen tekeminen on paperilomaketta edullisempaa. PHR:n hinnat löytyvät täältä.

Diaarinumerot ovat muuttuneet sähköisen ilmoittamisen myötä. 

  • Yksi vuosikokous – uusi diaarinumero 2020/529215Y
  • Kaksi vuosikokousta – uusi diaarinumero 2020/529216Y

Muut muutokset PRH:n rekisteriin eivät sisälly sääntömuutoksen hintaan, vaan jokainen muutos maksaa erikseen. Sähköinen ilmoittaminen on näissä tapauksissa halvempaa. Hinnat löytyvät täältä

Valmiit mallit yhdistyksen toiminnan pyörittämiseen

Kokouskutsumalli

Esityslistamalli

Pöytäkirjamalli

Yhdistysten mallisäännöt 2019

Lisätietoja säännöistä: Anna-Maija Palosuo, anna-maija.palosuo@martat.fi.

Marttaliiton säännöt

Piirien mallisäännöt