Marttaliitolla, piireillä ja yhdistyksillä on kullakin omat sääntönsä. Yhdistyksen arkea ohjaa yhdistyksen säännöt sekä yhdistyslaki. Yhdistyslaki antaa yhdistystoiminnalle vain väljät raamit. Tämän vuoksi yhdistyksen säännöillä on toiminnan kannalta huomattava merkitys.

Sääntöuudistuksella helpotusta yhdistystoiminnan arkeen

Tärkeimpänä uudistuksen tavoitteena on ollut helpottaa marttayhdistysten arkea vähentämällä sääntömääräyksiä ja mahdollistamalla samalla uudenlaisia toimintatapoja.

Sääntömuutosten tavoitteina on ollut mm.

  • yhdistysten toiminnan helpottaminen
  • tarpeettomien sääntömääräysten poistaminen
  • sääntöjen ajantasaistaminen
  • etäosallistumisen mahdollistaminen jäsenkokouksiin
  • järjestön yhtenäisyyden ja järjestöohjauksen tukeminen
  • vaikuttamistyön nostaminen paremmin esiin
  • nykyisten jäsenlajien arviointi, jonka pohjalta päädyttiin vain vähäisiin muutoksiin.

Sääntömuutoksen toteutus yhdistyksissä

Marttaliiton vuosikokous hyväksyi Marttaliiton uudet patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterin ennakkotarkastamat säännöt 27.4.2019. Seuraavaksi jokainen marttayhdistys päättää uusien sääntöjen hyväksymisestä omassa syys-, kevät-, tai vuosikokouksessaan syyskaudella 2019, kevätkaudella 2020 tai viimeistään syyskaudella 2020. Ylimääräistä yhdistyksen kokousta ei tarvitse pitää.

Yhdistykset voivat ottaa uusien sääntöjen mukaiset arjen helpotukset käyttöön heti vuosikokouksen päätöksen jälkeen, sillä säännöt on ennakkotarkastettu ja hyväksytty. Ainoastaan jäsenlajeja koskevat muutokset otetaan käyttöön yhtenäisesti kaikkia yhdistyksiä koskien vasta 1.1.2021.

Sääntömuutoksen voi tehdä Patentti ja rekisterihallitukseen tällä hetkellä vain paperisena uudella Y-lomakkeella. Hinta on 50 €. Muut muutokset PRH:n rekisteriin eivät sisälly 50 € sääntömuutoksen hintaan, vaan jokainen muutos maksaa erikseen. Sähköinen ilmoittaminen on näissä tapauksissa halvempaa. Hinnat löytyvät täältä.

Myöhemmin, kun uuden rekisterin kehittäminen saadaan valmiiksi, voi ennakkotarkastetut säännöt ilmoittaa vain sähköisesti.

Informoimme kaikista muutoksista heti kun saamme niistä tiedon täällä, ajankohtaisissa uutisissa tai yhdistyskirjeessä.

Sääntömuutosta koskevat ohjeet ja lomakkeet

Yhdistysten päätöksentekoprosessia helpottamaan on laadittu valmiit mallilomakkeet ja ohjeet, jotka löytyvät alla olevista linkeistä.

Muutosilmoitusohjeet yhdistysrekisteriin

  • Tulosta ohje ja lomake. Ohjeesta löytyvät tiedot ja linkit, joiden avulla täyttäminen onnistuu.
  • ohje
  • UUSI lomake

Kokouskutsumalli

Esityslistamalli

Pöytäkirjamalli

Yhdistysten mallisäännöt 2019

Esityksiä sääntömuutoksesta

Lisätietoja sääntöuudistuksesta: Anna-Maija Palosuo, anna-maija.palosuo@martat.fi.

Marttaliiton säännöt

Piirien mallisäännöt