Vaalikahvila

Huominen arki rakentuu tämän päivän teoista ja päätöksistä. Marttaliitto haastaa puolueet ja eduskuntavaalien ehdokkaat sekä valittavat kansanedustajat tekemään ympäristön, talouden ja terveyden kannalta kestävää ja pitkäjänteistä politiikkaa.

Kannustamme marttapiirejä ja -yhdistyksiä järjestämään vaalikahvilan, jonka yhteydessä paikalliset ehdokkaat kutsutaan keskustelemaan eduskuntavaalien teemoista sekä Martoille tärkeistä aiheista. Tältä sivulta löytyvät tapahtuman toteutukseen tarvittavat ohjeet, kutsut ja tarjoiluvinkit, joiden avulla onnistutte järjestämään kiinnostavan ja toimivan tapahtuman. Tapahtuman jälkeen osallistujilla on parempi käsitys ehdokkaista sekä heidän ajamasta politiikasta. Muokatkaa näitä ohjeita sopimaan teidän tapahtumaanne. Marttayhdistykset voivat järjestää vaalikahvilan myös yhdessä toisen yhdistyksen kanssa. Vaaleissa äänestäminen ja poliittisista teemoista keskusteleminen on jokaisen oikeus. Kutsukaa avoimesti tapahtumaan myös heitä, jotka eivät ole vielä marttoja.

Nainen valkoisessa takissa istuu vasten vaaleanpunaista taustaa. Hänellä on silmät kiinni ja hän haistaa leivonnaista, joka on oikeassa kädessä. Vasemmassa kädessä on liila kahvikuppi.

Marttojen 2023 eduskuntavaalitavoitteet löydät täältä.

Marttojen vaalikahvien aihetunnisteet ovat #Martat, #MartatVaikuttaa ja #Eduskuntavaalit2023

Valmistelu

Tehkää mahdollisimman pian

Päättäkää päivämäärä maaliskuusta ja varatkaa paikka.

 • Vaalipaneeli kestää noin puolitoista tuntia, jonka jälkeen voitte jatkaa vapaampaa kahvittelua.
 • Sopikaa tehtävien jaosta.
 • Kutsukaa keskustelija jokaisesta eduskuntapuolueesta. Mukaan kannattaa pyytää oman alueen ykkösehdokkaita. Täältä löydätte Word-tiedostona kutsuluonnoksen, josta saatte muokattua tapahtumanne kutsun suoraan keskustelijoille tai paikalliselle puoluetoimistolle. Jos teillä ei ole valmiina mielessä henkilöitä, joita haluatte pyytää vaalikahville, niin suosittelemme olemaan yhteydessä suoraan puoluetoimistoon.
 • Lisätkää tapahtuma piirinne tai yhdistyksenne tapahtumakalenteriin.
 • Järjestäkää tapahtuma kaikille avoimena.

Valmistelkaa ennen tapahtumaa

 • Varmistakaa tapahtuman järjestelyt ja suunnitelkaa paneelikeskustelun kulku. Käyttäkää apuna tämän sivun ohjeita ja materiaaleja.
 • Suunnitelkaa tarjoilut, esillepano ja sopikaa, kuka tekee mitäkin. Marttaliiton ehdottomat tarjoilut eivät vaadi lautasia.
 • Leikatkaa punaisesta ja vihreästä paperista lappu jokaiselle keskustelijalle. Niillä vastataan kyllä-ei-kysymyksiin.
 • Kello tai kännykän ajastin, josta voitte kellottaa vastauksille aikaa.
 • Miettikää haluatteko antaa muistamiset osallistuneille ehdokkaille. Antakaa Marttojen aktivismikirjotut patalaput.
 • Hakekaa piiristä tapahtumaa varten Martat-lehtiä ja Tule mukaan marttoihin -esitteitä. Martat-lehtiä voi myös tilata Marttaliitosta osoitteesta jarjestosihteeri@martat.fi. Kirjoitathan otsikkokenttään Martat-lehtien tilaus yhdistyksen tapahtumaan.
 • Varatkaa tapahtumapaikalle runsaasti käsidesipulloja. Käsienpesupaikat kannattaa varmistaa ja ohjeistaa.
 • Nauttikaa tapahtumasta yhdessä osallistujien kanssa.

Tarjoiluvinkit

 • Tapahtuman tarjoiluna voi olla helppotekoista sormisyötäviä, suolaista ja makeaa.
 • Suosittelemme kokeilemaan feta-yrttimuffinsseja, jotka ovat maistuvia ja ruokaisia sekä makeana tarjottavana perinteisiä kaneliviipaleita. Näissä tarjottavissa yhdistyvät perinteisyys ja moderni, ihan niin kuin yleensä politiikassa.
 • Keittäkää riittävä määrä Reilun kaupan kahvia ja teetä tapahtumaa varten.

Tapahtuman ohjelma

 • Avaa ovet puoli tuntia ennen vaalipaneelin alkua.
 • Tervehdi tulijoita ja ohjaa heidät istumaan.
 • Juontajan kannattaa ottaa keskustelijat vastaan ja ohjata heidän omille paikoilleen. Se vähentää jännitystä puolin ja toisin.
 • Juontaja avaa tilaisuuden. Avaussanat löytyvät hieman alempaa yhdessä keskustelun kysymysten kanssa.
 • Keskustelulle on hyvä varata noin tunti aikaa, ihan maksimissaan puolitoista tuntia.
 • Keskustelun edetessä on tärkeä seurata ajan kulumista ja jättää tarvittaessa kysymyksiä kysymättä, jotta pysytte ennakkoon sovitussa aikaraamissa.
 • Varmistakaa, että keskustelijat saavat suunnilleen yhtä paljon vastausaikaa.
 • Juontaja kiittää keskustelijoita sekä yleisökysymyksiä esittäneitä ja pyytää ihmisiä kahvittelemaan.Pieni lapsi oranssissa ulkohaalarissa istuu lumessa ja irvistää. Aikuisen kädet, joissa on nahkahanskat, ojentavat lapselle pientä mukia täynnä mustikkamehua.

Vaalipaneeli

Alla olevan vaalipaneelin käsikirjoituksen voitte myös tulostaa täältä Word-tiedostona, jota voitte muokata omien tarpeidenne mukaan.

Aloitussanat

”Tervetuloa vaalikahville. Yleensä vaalikahvit juodaan vasta äänestyksen jälkeen, mutta ehkä tästä voi käynnistyä uusi perinne, jonka tarkoituksena on pohtia kahvin äärellä yhteiskuntaamme ja miten käytämme kansalaisoikeutemme äänestäjinä. Me martat olemme halunneet kutsua monimielipiteisen joukon ehdokkaita tänään paikalle keskustelemaan tulevaisuuden Suomesta. Seuraavan tunnin aikana keskustelemme Martoille tärkeistä teemoista esittämieni kysymysten pohjalta. Näiden kysymysten jälkeen on teidän, yleisön, vuoro esittää kysymyksiänne. Lopuksi kahvien lomassa on aikaa käydä vapaampaa keskustelua teitä kiinnostavien ehdokkaiden kanssa.”

”Illan aloitamme esittelyillä. Kellotan minuutin teille jokaiselle. Siinä ajassa saat kerro itsestäsi oman nimen ja puolueen lisäksi, mikä on tärkein vaalitavoitteesi.”

”Seuraavaksi siirrymme teemakategorioihin ja niihin liittyviin kysymyksiin. Kysyn teiltä kysymyksiä vuoron perään. Jokaista kysymystä en tule esittämään teistä jokaiselle. Kättä nostamalla saat vastausvuoron. Jokaisen kategorian aloituskysymys tulee olemaan kyllä-ei-kysymys, joihin voit vastata nostamalla vihreän lapun kyllä-vastauksesta merkiksi tai punaisen lapun kertomaan kieltävästä vastauksestasi. Näiden kysymysten jälkeen pyydän kommenttia yhdeltä vihreän lapun nostaneelta sekä punaisen lapun nostaneelta. Pyydän teitä pitämään vastauksenne tiiviinä. Esittämäni kysymykset ja kategoriat ovat Marttojen eduskuntavaalitavoitteista.”

Järjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen

Kyllä-ei-kysymyksen jälkeen yksi kommentti punaisen lapun nostajista ja yksi vihreiden.: Tuleeko järjestöjen asemaa Suomessa vahvistaa?

 • Millainen rooli järjestötoiminnalla on paikallisesti?
 • Järjestöjen rahoitukset ovat tulleet pitkälti Veikkauksen rahapelien tuotoista, miten tulevaisuudessa tämä rahoitusosuus tullaan turvaamaan eli mistä löytyy rahat järjestötoimintaan?
 • Miten järjestöjen toimintaa voidaan tukea poliittisin päätöksin rahoituksen lisäksi?

”Martat vaativat järjestöjen toimintaedellytysten turvaamisen myös tulevaisuudessa. Järjestöjen tarjoama toiminta ja palvelut ovat Suomelle ja suomalaisille valtava voimavara, jonka merkitystä ei tule vähätellä.”

Tasa-arvo ja naisten oikeudet osaksi ilmastotoimia ja kehitystä

Martat on Suomessa pisimpään kehitysyhteistyötä tehnyt naisjärjestö ja ainoa kotitalousneuvontajärjestö. Martat tukee naisten ja tyttöjen asemaa etenkin Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa. Tasa-arvolla on keskeinen merkitys turvallisuuden ja demokratian rakentamisessa.

Kyllä-ei-kysymys: Suomen kehityspolitiikan päätavoitteena tulee olla naisten ja tyttöjen aseman edistäminen?

 • Millainen suhde on tasa-arvo- ja ilmastopoliittisilla toimilla?
 • Miten naisten ja tyttöjen asemaa tulee edistää politiikalla Suomessa ja globaalisti?
 • Tuleeko Suomen lisätä rahoitustaan erityisesti naisten voimaantumista edistäville YK-järjestöille kuten UN Womenille ja YK:n väestörahasto UNFPA:lle?
Luontokadon ja ilmastonmuutoksen torjuminen

Kyllä-ei-kysymys: Luonto- ja ilmastopolitiikka ovat tulevan vaalikauden tärkeimpiä teemoja?

 • Millaista ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa Suomessa tulisi tehdä?
 • Miten ilmastopolitiikassa voidaan huolehtia siitä, että toimet vähentävät sosiaalista eriarvoisuutta eivätkä lisää sitä?
 • Millaiset tavoitteet Suomella tulee olla luonto- ja ilmastopolitiikan osalta?

”Martat vaatii pitkäjänteistä ja kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Luontokato ja ilmastonmuutos ovat ihmisten hyvinvointia ja yhteiskuntien turvallisuutta ja vakautta uhkaavia kriisejä. Näiden kriisien ehkäisyssä ja niihin varautumisessa on tärkeä huomioida erityisesti heikommassa asemassa olevia ihmisiä ja ryhmiä.”

Ravitsevaa ruokaa kaikille

”Ruokamurros kohti ympäristöystävällisiä ja terveellisiä ruokavalintoja vaatii toimenpiteitä koko ruokajärjestelmässä. Suomessa kulutetaan terveydelle ja ympäristölle epäedullisia ruokia terveellisten ja kestävän kulutuksen kannalta.”

Kyllä-ei-kysymys: Suomessa tarvitaan ruokamurrosta?

 • Millainen ruokamurroksen Suomessa tulisi olla?
 • Miten valtion on tuettava ruokajärjestelmän muutoksessa kohti ilmasto- ja ympäristöystävällisempiä ruokailutottumuksia?
 • Miten kansalaisten talous- ja ruoanvalmistustaitoja voidaan vahvistaa?

Näiden kysymysten jälkeen on yleisökysymysten aika. Jaa puheenvuoroja ja ohjaa keskustelua. Tälle osiolle aikaa ei tarvitse varata hirveästi, sillä kysymyksiä voi esittää myös vaalikahvin aikana.

”Kiitos keskustelusta teille jokaiselle. Toivottavasti tämä keskustelu tuotti uudenlaisia näkökulmia ja ajatuksia. Seuraavaksi on aika vapaamman keskustelun ja kahvittelun. (Kertaa tarjottavat ja muut käytännön vinkit.) Nyt on hyvä hetki keskustella ehdokkaiden kanssa sinua kiinnostavista kysymyksistä, joko edellisten aiheiden pohjalta tai muihin teemoihin liittyen. Iso kiitos myös minun ja meidän xxx-marttojen puolesta teille jokaiselle osallistujalle.”

Jos ette yhdistyksenä halua järjestää keskustelevaa vaalipaneelia, voitte myös järjestää vapaamuotoisemman kahvitilaisuuden: Noudattakaa muuten näitä tämän sivun ohjeita, mutta jättäkää keskusteluosuus kysymyksineen pois. Muistakaa silloin laittaa esille Marttojen eduskuntavaalitavoitteet. Tavoitteiden lisäksi voitte laittaa keskusteluun ohjaavia kysymyksiä pöytiin tai tilan seinille.