Työelämän digitaidot kuntoon

Työelämän digitaidot kuntoon -hanke vahvistaa digiyhteiskunnassa pärjäämistä.

Työelämän digitaidot kuntoon -hankkeen tavoitteena on vahvistaa työikäisten ihmisten digitaalisia taitoja, jotta heidän arjessa, työssä ja opinnoissa pärjäämisensä vahvistuu.

Hankkeen koulutusten kohderyhmänä ovat eteläisessä Suomessa asuvat henkilöt, jotka haluavat kehittää digiperustaitojaan. Noin 240 ihmistä saa mahdollisuuden kehittää digitaitojaan hankkeen aikana järjestettävissä koulutuksissa.

Marttaliitossa hanke toteutetaan Uudenmaan, Hämeen ja Etelä-Karjalan marttapiireissä. Marttapiirien tarjoamissa koulutuksissa tuetaan digitaitojen kehittymisen lisäksi osallistujien arjen taitojen osaamista. Kohderyhminä marttapiirien koulutuksissa ovat maahan muuttaneet naiset, naisvangit, mielenterveyskuntoutujat ja muut vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat ryhmät.

Digiperustaitokoulutusten suunnittelussa hyödynnetään Kaikkien-mallia ja Osuvat taidot -osaamismerkkijärjestelmää. Käytännön koulutusten lisäksi hankkeessa luodaan digiperustaitojen koulutusmalli ja koulutuksen tukimateriaali. Niiden tarkoitus on tukea digiperustaitojen kouluttamista myös jatkossa. Digikoulutusaineisto on maksuton ja sitä saa käyttää vapaasti. Tutustu aineistoon kaikkienmalli.fi -sivuston kautta.

Opintokeskus Siviksen, Kansanvalistusseuran (Kvs-säätiö), Etelä-Helsingin kansalaisopiston ja Marttaliiton kolmen Marttapiirin yhteishanke toteutetaan aikavälillä lokakuu 2021 ja elokuu 2023. Siviksen koordinoiman hankkeen rahoittajana on Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Tämä REACT-EU-hanke rahoitetaan osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lue lisää:
Lisätietoja hankkeesta:

Projektipäällikkö Virpi Markkanen, Opintokeskus Sivis: 

virpi.markkanen@ok-sivis.fi

Marttojen digikoulutusten koordinaattori Olga Aula, Uudenmaan Martat:

olga.aula@martat.fi