Muoveilla on monia hyviä ominaisuuksia. Muovi suojaa elintarvikkeita pilaantumiselta, on kestävää, edullista, kevyttä kuljettaa ja taipuu moneen käyttöön. Huonoksi muovi muuttuu silloin, kun se käytön jälkeen päätyy kierrätyksen sijasta luontoon roskaksi tai kuormittamaan maaperää ja vesistöjä. Maailmanlaajuisesti muovi on mittava haaste, johon me voimme omalta osaltamme tarttua miettimällä omia valintojamme.

Suurin osa EU:n muovijätteestä on peräisin pakkauksista. Kertakäyttömuovien käyttö kuormittaa jätehuoltoa ja kertakäyttömuoveja päätyy myös luontoon. Marttaliitto oli mukana laatimassa Suomelle Muovitiekarttaa, tavoitteena löytää monipuolisesti keinoja muovihaasteen ratkaisuun. Marttaliitto on sitoutunut innostamaa ihmisiä muovien käytön vähentämiseen, muovijätteen lajitteluun ja kierrätykseen sekä uusiomuovituotteiden valintaan levittämällä tietoa ja käytännön ratkaisuja kursseilla, verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja Martat-lehdessä.