Asuminen

Tiesitkö, että asuminen on yleensä kotitalouden suurin menoerä? Kun kyse on suurista rahasummista, kannattaa erilaisia vaihtoehtoja ja säästökeinoja pohtia monipuolisesti ja tarkkaan. Marttakoulun Asuminen -sivulle olemme koonneet tietoa erilaisista asumismuodoista.

Omistusasunnossa et maksa vuokraa toiselle

Jos omistat asunnon, maksat siitä vastikkeita ja kenties myös asuntolainaa, jotka voivat rasittaa talouttasi. Haja-asutusalueella omistusasuntoa voi myös olla vaikeaa myydä tarpeen tullen eteenpäin ja yllättävät remontit voivat tuoda lisäkustannuksia. Omistusasujan kannattaakin toisinaan miettiä pitkälle tulevaisuuteen, sillä yllättäviin kustannusten nousuihin ja remontteihin kannattaa varautua reilusti etukäteen.

Kun asut vuokralla, sinulla ei ole yhtä suuria vastuita ja sitoumuksia kuin omistusasujana

Vuokra ja mahdolliset muut maksut voivat olla suuremmat, kuin omistusasujan vastikkeet. Vuokranantaja voi korottaa vuokraasi tai vuokrasopimus voidaan päättää. Jos näin käy, uuden asunnon etsiminen kuormittaa niin henkisesti kuin taloudellisestikin. Jos olet asunut samassa asunnossa jo pitkään,  Vuokralaisena olet vapaampi vaihtamaan asuntoa tai jopa paikkakuntaa pienemmällä vaivalla kuin omistusasujana.

Asumisoikeusasunto on välimuoto omistusasunnon ja vuokra-asunnon väliltä

Asumisoikeusasunto on asumismuoto, jossa asukas omistaa asumisoikeuden rakennuttajayhtiön omistamaan asuntoon. Asukas maksaa sisäänmuuttaessaan yhtiölle asumisoikeusmaksun, joka on yleensä 15% asunnon hankintahinnasta. Tämän lisäksi asukas maksaa kuukausittain käyttövastiketta, joka on vuokraan verrattava kuukausimeno. Poismuuttaessa asukkaalle palautetaan asumisoikeusmaksu rakennuskustannusindeksin muutoksen mukaisesti korjattuna. Asumisoikeusasunnot ovat usein keskittyneet suuriin kaupunkeihin.

Asumisoikeusasuntoa ei voi lunastaa omakseen. Asumisoikeusasunto on tietyllä tapaa vuokra-asumista varmempi muoto asua, koska rakennuksen omistaja ei voi irtisanoa asukasta kuin poikkeustapauksissa. Asumisoikeusasunnon hakeminen vaatii kuitenkin aikaa ja asunnot ovat usein keskittyneet suuriin kaupunkeihin.

Asumisoikeusasunnon hakemiseen tarvitaan jonotusnumero, jonka saa siitä kunnasta, mistä asuntoa hakee. Vapautuvia tai uusia asumisoikeusasuntoja tarjotaan hakijoille jonotusnumeroiden perusteella. Jonotusnumero kannattaa hankkia varmuuden vuoksi hyvissä ajoin, vaikkei asumisoikeusasunnon hankkiminen olisikaan vielä ajankohtaista.

Senioriasunnoissa asuminen on turvallista

Jotkin vuokrayhtiöt tarjoavat myös senioriasuntoja yli 55-vuotiaille. Asunnoissa on huomioitu erityisesti ikääntyvien tarpeet, kuten liikkumisen helppous. Ne voivat sijaita esimerkiksi vanhuspalveluja tarjoavissa palvelukeskuksissa tai niiden läheisyydessä. Taloissa on tiloja asukkaiden yhteiseen ajanviettoon.

Kimppa-asunnot erilaista asumismuotoa etsiville

Yksi vaihtoehto on asua yhteisöllisesti muiden ihmisten kanssa. Kimppa-asunnot on perinteisesti mielletty opiskelijoiden asumismuodoksi, mutta se on yhä suositumpaa myös muiden joukossa. Kimppa-asuntoa voi etsiä vaikkapa Facebookista yhteisöasuntojen ryhmistä. Kimppa-asuntojen etuna on sosiaalisuus ja lisäksi asunnon hinta voi olla edullisempi kuin yksin asuessa.