Tiesitkö, että asuminen muodostaa useimmiten kotitalouden suurimman menoerän? Kun kyse on suurista rahasummista, kannattaa erilaisia vaihtoehtoja ja säästökeinoja pohtia monipuolisesti ja tarkkaan. Marttakoulun Asuminen -sivulle olemme koonneet tietoa erilaisista asumismuodoista.

Omistusasunnossa et maksa vuokraa toiselle

Toisaalta asuntolaina ja vastikkeet voivat rasittaa talouttasi. Haja-asutusalueella omistusasuntoa voi myös olla haastavaa myydä tarpeen tullen eteenpäin ja yllättävät remontit voivat tuoda lisäkustannuksia. Omistusasujan kannattaakin toisinaan miettiä pitkälle tulevaisuuteen, sillä yllättäviin kustannusten nousuihin ja remontteihin voi ja kannattaa varautua reilusti etukäteen.

Vuokralla asuttaessa et ole yhtä suuressa henkilökohtaisessa vastuussa ja sitoumuksessa kuin omistusasujana

Asumiskustannukset voivat kylläkin olla suuremmat ja vuokra voi aina nousta tai vuokrasopimus voidaan päättää. Tällöin uuden asunnon etsiminen kuormittaa niin henkisesti kuin taloudellisestikin. Pitkäaikaisessa vuokrasopimuksessa vuokralaisen turvana on näissä tilanteissa kuitenkin pitkä irtisanomisaika. Vuokralaisena olet vapaampi vaihtamaan asuntoa tai jopa paikkakuntaa pienemmällä vaivalla kuin omistusasujana.

Asumisoikeusasunto on välimuoto omistusasunnon ja vuokra-asunnon väliltä

Asumisoikeusasunto on asumismuoto, jossa asukas omistaa asumisoikeuden rakennuttajayhtiön omistamaan asuntoon. Asukas maksaa sisäänmuuttaessaan yhtiölle asumisoikeusmaksun, joka on yleensä 15% asunnon hankintahinnasta. Tämän lisäksi asukas maksaa kuukausittain käyttövastiketta, joka on vuokraan verrattava kuukausimeno. Poismuuttaessa asukkaalle palautetaan asumisoikeusmaksu rakennuskustannusindeksin muutoksen mukaisesti korjattuna. Asumisoikeusasunnot ovat usein keskittyneet suuriin kaupunkeihin.

Asumisoikeusasuntoa ei voi lunastaa omakseen. Asumisoikeusasunto on tietyllä tapaa vuokra-asumista varmempi muoto asua, koska rakennuksen omistaja ei voi irtisanoa asukasta kuin poikkeustapauksissa. Asumisoikeusasunnon hakumenettely vaatii kuitenkin aikaa ja asunnot ovat usein keskittyneet suuriin kaupunkeihin. Asumisoikeusasunnon hakemiseen tarvitaan asunnon sijaintikunnasta saatu jonotusnumero. Vapautuvia tai uusia asumisoikeusasuntoja tarjotaan hakijoille jonotusnumeroiden perusteella. Jonotusnumero kannattaa hankkia varmuuden vuoksi hyvissä ajoin, vaikkei asumisoikeusasunnon hankkiminen olisikaan vielä ajankohtaista.

Senioriasunnoissa asuminen on turvallista

Jotkin vuokrayhtiöt tarjoavat myös senioriasuntoja yli 55-vuotiaille. Asunnoissa on huomioitu erityisesti ikääntyvien tarpeet, kuten liikkumisen helppous. Ne voivat sijaita esimerkiksi vanhuspalveluja tarjoavissa palvelukeskuksissa tai niiden läheisyydessä. Taloissa on tiloja asukkaiden yhteiseen ajanviettoon.

Kimppa-asunnot erilaista asumismuotoa etsiville

Yksi vaihtoehto on asua yhteisöllisesti erilaisten ihmisten kanssa. Kimppa-asunnot on perinteisesti mielletty opiskelijoiden asumismuodoksi, mutta tämä asumisen kustannusten pienentämisen tapa on yleistymässä kaiken ikäisten keskuudessa.  Kimppa-asuntoa voi etsiä vaikkapa Facebookista yhteisöasuntojen ryhmistä. Kimppa-asuntojen etuna on sosiaalisuus ja lisäksi asunnon hinta voi olla huokeampi kuin yksin asuessa.