Lähiruoka on lähellä tuotettua suomalaista ruokaa, jonka alkuperä, tuottaja ja valmistaja tiedetään. Lähiruoan alkuperä on mahdollista jäljittää tilalle tai yrittäjälle saakka. Kuluttajalle lyhyt ja läpinäkyvä ketju merkitsee turvallisuutta. Paikallisia tuotteita ostamalla tuetaan seudun elinvoimaisuutta. Lähiruoka edistää ruokakulttuuria ja lisää tuottajien ja kuluttajien yhteisöllisyyttä.

Lähiruoka eli paikallisruoka koetaan tutuksi, läheiseksi ja turvalliseksi. Lähiruoka on tuoretta, sillä sitä ei tarvitse kuljettaa pitkiä matkoja. Lähiruoka antaa myös työtä alueen ihmisille.

Mitä lähiruoka on?

Yhden määritelmän mukaan lähiruokaa on kaikki ruoka, joka on kasvanut sillä alueella, minkä voi nähdä oman kyläkirkon tornista. Virallisesti lähiruoka on paikallisruokaa. Lähiruoan tuotannossa käytetään oman alueen raaka-aineita ja tuotantopanoksia ja näin edistetään aluetaloutta ja työllisyyttä. Maantieteellistä aluetta ei tarvitse rajata kovin ahtaasti. Se voi olla kunta, maakunta tai talousalue.

Lähiruoan tuotannossa käytetään paikallisia raaka-aineita ja paikallista työvoimaa. Karjanrehu kasvatetaan pääosin omalla pellolla, ja jatkojalostajat käyttävät raaka-aineenaan oman alueen tuotteita. Lähiruoka kulutetaan paikallisesti joko joukkoruokailun, vähittäiskaupan tai suoramyynnin välityksellä.

Tuotanto ja kuljetukset

Lähiruoka tuotetaan ympäristöä kunnioittavalla tavalla ja luonnonvaroja säästäen. Ylipakkaamista ja turhia kuljetuksia vältetään. Lähiruoka suosii myös vuodenaikojen sesonkeja ja hyödyntää alueellista ruokaperinnettä.

Lyhyen elintarvikeketjun valvonta on sujuvampaa kuin pitkän. Pitkissä kuljetuksissa laitteiden rikkoontumisriski, käsittelyvirheet ja laatutappiot ovat lähikuljetuksia selvästi suuremmat. Lisäaineiden ja kasvinsuojeluaineiden tarve vähenee, kun tuoretuotteiden tai valmiiden elintarvikkeiden matka tuottajalta kuluttajalle on lyhyt. Elintarvikkeiden ravintoarvo säilyy paremmin, kun pitkää säilytystä ei tarvita. Myös kuluttajapalautteen antaminen on mutkatonta.

Mistä lähiruokaa saa?

Perinteisesti lähiruokaa myydään torilla, myyjäisissä, tilamyymälöissä, suoramyyntihalleissa, messuilla, markkinoilla ja ruokapiireissä. Ilahduttavan paljon on vime vuosina syntynyt uusia lähiruokamyymälöitä sekä paikallisruokaosastoja elintarvikeliikkeisiin. Hyvin varustetuissa liikkeissä on elintarvikkeita, joiden tuottajat ovat lähialueelta tai ainakin tuottajan nimen löytää nimikyltistä tai tuotepakkauksesta. Yleisimpiä lähellä tuotettuja elintarvikkeita ovat perunat, sipulit, juurekset, leivät ja leivonnaiset.

Lähiruoan pääsy kauppaketjuihin ei kuitenkaan ole yksinkertaista. Pienten tuottajien on vaikea päästä suurten tukkukauppojen valikoimiin. Lähikauppa ja kyläkauppa voisivat toimia lähiruoan jakelukanavina. Tämä kuitenkin edellyttää, että me kuluttajat käytämme lähikaupan palveluja ja pidämme yhdessä lähikaupat pystyssä.

Vaikuta paikallisesti

Suuri osa suomalaisista nauttii päivittäin ainakin yhden aterian joukkoruokailussa: päiväkodissa, koulussa, terveyskeskuksessa, vanhainkodissa. Kunnan päättäjille voi tehdä aloitteita lähiruoan suosimisesta joukkoruokailussa.


 

 


 

Jaa sivu