Muistilista marttayhdistyksille

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuun loppuun mennessä. Lue sivulta tärkeitä yhdistystoimintaan liittyviä asioita.

Kokouspaperit

Järjestökansiosta löydät kaikki tarvittavat kokouspaperit.

Järjestäytymiskokous

Vuosikokouksen jälkeen uusi hallitus pitää järjestäytymiskokouksen, jossa valitaan varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja jaetaan muut tehtävät.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valitaan myös edustaja ja varaedustaja piirin kevät- ja syyskokoukseen.

Varsinaisiksi kokousedustajiksi saa nimetä yhden henkilön jokaista alkavaa 50 henkilön jäsenmäärää kohden. Virallinen koko vuotta koskeva jäsenmäärä on Marttaliiton kunkin vuoden tammikuussa ilmoittama jäsenmäärä. Jäsenmäärään ei lasketa maksamattomia jäseniä, laskuttamatta olevat lasketaan.

Muistakaa käydä päivittämässä kaikki luottamushenkilötiedot jäsenrekisteriin heti vuosikokouksen jälkeen, viimeistään kuitenkin maaliskuun loppuun mennessä.

Kokousasiakirjat toimitetaan kokousedustajille paperiversiona.

Muutokset yhdistyksen luottamushenkilöissä

Jos yhdistyksen nimenkirjoittajat vaihtuvat, Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin on tehtävä muutosilmoitus. Ilmoituksen pystyy tekemään kätevästi sähköisesti osoitteessa https://yhdistysilmoitus.prh.fi/etusivu.htx  Paperisena 30 €, verkossa 20 €.

Yhdistyksen yhteystiedot (yhdistyssivuja päivitetään)

Tarkistakaa, että yhdistyksenne yhteystiedot ovat oikein Kymenlaakson Marttojen nettisivuilla. Täältä löydät yhdistykset. Suostumuslomake yhteystietojen julkaisuun lähetetään piiriin postitse allekirjoitettuna. Lomake löytyy sivun alareunasta.

Jäsenrekisterimuutoksen myötä yhdistykset pääsevät itse katsomaan ja päivittämään jäsentensä yhteystietoja, sekä lisäämään ja päivittämään luottamushenkilötietoja sähköisesti. Paperilomakkeita ei enää lähetetä.

  • Nimi, osoite, puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Luottamustehtävät
  • Piirin kokousedustajat.

Lue lisää täältä: https://www.martat.fi/martat/ladattavat-aineistot/yhdistyksille/jarjestoportaalijasenrekisteri/

Ladattavat tiedostot

Jaa sivu