Marttojen vapaaehtoistoiminta hyvä arjen puolesta, Hyvä arki kuuluu kaikille

Piirin vapaaehtoiseksi voi liittyä ilmoittautumalla ketjukoulutuksiin, joita järjestetään eri aihealueista. Piiri tarjoaa vapaaehtoisille koulutuksen, materiaalit ja neuvoo kuinka saatua oppia on helpointa viedä eteenpäin joko omaan yhdistykseen, naapuriyhdistyksiin tai vaikka paikalliseen kouluun. Vapaaehtoisilla on mahdollisuus osallistua piirin hankkeisiin: esimerkiksi pikkukokkien ohjaajana, maahanmuuttajien opastajana tai korjausompelun opettajana.

Piirin vapaaehtoiset voivat osallistua myös erilaisten tilaisuuksien ja messujen järjestäjiksi tai esittelijöiksi. Vapaaehtoisena voi toimia oman kiinnostuksen ja voimien mukaan, yhdessä tekemällä oppii ja tutustuu uusiin ihmisiin.

Marttojen panosta perheiden hyvinvoinnin edistämisessä ja arjen taitojen opastamisessa tarvitaan nyt ehkä enemmän kuin koskaan. Vapaaehtoistyö tukee ja laajentaa marttajärjestön ammatillista kotitalousneuvontaa ja tarjoaa samalla tekijälleen hyvää mieltä.


Tule vapaaehtoiseksi marttoihin

Vapaaehtoismartaksi voi tulla ilmoittautumalla mukaan piirin järjestämiin koulutuksiin. Koulutukset ja teemat löytyvät nettisivuiltamme ja lisätietoja voit kysellä ryhmien vetäjiltä. Koulutuksessa voit allekirjoittaa vapaaehtoismartan sopimuksen vuodeksi kerrallaan ja sitoutua viemään saamiasi oppeja eteenpäin joko omaan marttayhdistykseen tai muualle. Voit myös ilmoittautua mukaan vapaaehtoistoimintaan, hankkeisiin, tapahtumiin tai työpajoihin Facebook-ryhmissä tai suoraan ryhmien vetäjille. Pääset mukaan sähköpostirinkeihin, joiden kautta välitetään vapaaehtoisille ”keikkoja” eri puolilla Uuttamaata.


Kulukorvaukset vapaaehtoismartoille

Silloin kun vapaaehtoismartta liikkuu piirin asioilla, korvaa piiri matkakulut ennakkoon sovituista tilaisuuksista matkalaskua vastaan. Korvaus maksetaan ensisijaisesti julkisten kulkuneuvojen taksan mukaan. Auton käytöstä saa km-korvaukset, mikäli julkisilla ei pääse paikalle tai matka-aika muodostuu huomattavan pitkäksi. Piiri ei korvaa tilavuokria, materiaalikuluja tai raaka-ainekuluja vapaaehtoismartalle, vaan kaikki kulut peritään joko tilaisuuksien osallistujilta tai erikseen sopimalla tilaisuuksia järjestäviltä marttayhdistyksiltä tai yhteistyökumppaneilta.

Jaa sivu