Auttin Martat ry

Auttin Martat ry.

Puheenjohtaja  Asta Harju-Autti    040 7650572     sp. asta.harjuautti@mac.com

Varapuheenjohtaja  Briitta Kuivas     0400 584692       sp. briitta.kuivas@gmail.com

Sihteeri Vuokko Piirainen              040 5065181       sp. piirainenvuokko@gmail.com

 

 

Auttin Martat ry. on perustettu v. 1936; 80-vuotis juhlatkin on pidetty. Alkuvuosien toimintaa

ovat leimanneet sodat, kotirintamatyöt, evakkoreissut ja kylän elämän uudelleen kokoaminen

kaiken hävittämisen jälkeen.

Sittemmin toiminta on ollut vilkasta ja monipuolista; kaikenlaisista kursseista ja juhlista

pilkkikilpailujen pitoon.

Nykyisin pidetään kodeissa päiväkahvitapaamisia ja osallistutaan Kylätalolla erlaisten yhteisten

tilaisuuksien järjestämiseen.

Uudet jäsenet ovat tervetulleita!