Auttin Martat ry

Auttin Martat ry.

Puheenjohtaja  Asta Harju-Autti    040 7650572     sp. asta.harjuautti@mac.com

Varapuheenjohtaja  Pirjo Närhi     040 5857635       sp. pirjo.narhi@gmail.com

Sihteeri Irma Komulainen              040 7785456       sp. irma.komulainen@pp3.inet.fi

 

 

Auttin Martat ry. on perustettu v. 1936; 80-vuotis juhlatkin on pidetty. Alkuvuosien toimintaa

ovat leimanneet sodat, kotirintamatyöt, evakkoreissut ja kylän elämän uudelleen kokoaminen

kaiken hävittämisen jälkeen.

Sittemmin toiminta on ollut vilkasta ja monipuolista; kaienlaisista kursseista ja juhlista

pilkkikilpailujen pitoon.

Nykyisin pidetään kodeissa päiväkahvitapaamisia ja osallistutaan Kylätalolla erlaisten yhteisten

tilaisuuksien järjestämiseen.

Uudet jäsenet ovat tervetulleita!