MARTTOJEN VILJELYLAATIKKOJA ELONKIERROSSA KESÄLLÄ 2020
Jokioisten Martoilla on keittiöpuutarha Elonkierron makasiinin vasemmalla puolella. Kaikki kasvit on merkitty nimikyltein.

 

MARTTOJEN SIENINÄYTTELY KE 2.9.2020 JOKIOISTEN AISTIPUUTARHASSA
Sienimaistiaisia.