Kummimarttatoiminta yhdistyksessä käynnistettiin, koska haluttiin toivottaa uudet jäsenet tervetulleiksi ja perehdyttää järjestön toimintaan. Kummimartta auttaa alkuun yhdistyksessä, muistuttelee tapaamisista, neuvoo ja on tukena  –  jos tapahtumapaikat ovat outoja, niihin mennään yhdessä.
Uudelle martalle kerätään infopaketti, esitteitä järjestöstä, yhdistyssäännöt, tapahtumakalenteri ja lehti. Hänelle lähetetään uuden martan kirje ja kummimartta käy hänen kanssaan läpi perehdytysohjelman. Siinä on kaikki tärkeät osoitteet yhdistyksen, piirin ja liiton verkkosivuille ja facebook ryhmiin.
Kummimarttatoiminnan tavoite on saada uusi jäsen tuntemaan itsensä tervetulleeksi, aktivoida ja sitouttaa yhdistyksen toimintaan.

 

PEREHDYTTÄMISSUUNNITELMA

* Kirje uudelle jäsenelle (sihteeri lähettää em.kirjeen heti jäsenanomuksen saavuttua)

*Tapahtumakalenteri, tapaamispaikat tutuiksi, kimppakyytien tarve ym- keneen olla yhteyksissä (pj/kummimartta tutustuessaan uuteen marttaan)

*marttayhdistyksen mallisäännöt ja järjestöorganisaatio (kummimartta esim. 2.tapaamisella)

*piirin toimintasuunnitelma ja uuden martan kurssi (kummimartta tai yhdistyksen kokousedustajaksi valittu martta, joka tuntee piirin toimintaa- muistutetaan kurssin ajankohdasta ja neuvotaan ilmoittautumisessa ym. käytännön asioista)

*perehdytyskeskustelu – kartoitetaan uuden martan toiveet ja odotukset – mietitään hänelle sopivia vastuutehtäviä yhdistystoiminnassa – selvitellään hänen halukkuutensa luottamustoimiin, marttaopintoihin jne. ( kummimartta yhdessä pj:n tai hallituksen jäsenen kanssa muutaman kuukauden jäsenyyden jälkeen)

*tutustuminen Marttaliiton aineistoihin (itsenäisesti tai kummimartan kanssa)
https://www.martat.fi/wp-content/uploads/2016/11/tervetuloamartaksi.pdf
https://www.martat.fi/wp-content/uploads/2019/07/Marttajarjeston-strategia-esitys-FINAL.pdf