KÄMMENNIEMEN MARTAT
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018

YLEISTÄ
Strategiakausi vuosille 2017-2019 Elämä on parasta itse tehtynä -tunnuslauseemme innostaa tekemään, osallistumaan ja vaikuttamaan.
Vuonna 1932 perustettu yhdistyksemme on toiminut 86 vuotta, näistä 40 ensimmäistä vuotta marttakerhona.
Pyrimme tekemään, kokemaan ja oppimaan yhdessä erilaisia asioita, että voisimme paremmin vastata tämän päivän haasteisiin. Marttailu on mahdollisuus uuden oppimiseen, yhdessä tekemiseen, vaikuttamiseen ja elämyksiin.

JÄSENET
Yhdistyksen aktiivinen toiminta ja sen tuoma näkyvyys on synnyttänyt mukavasti ’imua’, saimme toimintavuoden aikana 6 uutta jäsentä. Kummimartta toimintaa on jatkettu uusien marttojen perehdyttämiseksi. Haluamme, että uudet martat tuntevat itsensä tervetulleiksi joukkoomme. Yhdistyksen jäsenmäärä on nyt 55.

TOIMINTA

Toimintasuunnitelmamme tehtiin vuoden 2018 kotitalousneuvonnan teemalla, Kestävä arki, joka tuo esille arjen mukavuutta, arjen taitoja ja kestävää elämäntapaa. Kestävä arki edistää keittiön kautta järkeviä valintoja ja kiertotaloutta sekä hillitsee ilmastonmuutosta.

Järjestötoiminta oli aktiivista ja siinä korostui verkostoituminen ja yhteistyö muiden yhdistysten kanssa. Varsinkin Kansainvälisten Marttojen kanssa jatkettiin aktiivista toimintaa. Saimme kutsun heidän Kalmukia iltaansa. Yhdessä veimme kotoutujia luontoretkille talvella ja kevätretkelle Kintulammille. Kesällä taitoavainopiskelijamme kutsuivat Martan päiville Hiedanrantaan yhdessä ARC hankkeen viljelijöiden kanssa tutustumaan kaupunkiviljelyyn. Kansainvälistä toimintaa saatiin raportoitua ennätykselliset määrät, kun vielä sihteeri tuli valituksi Marttaliiton hallituksen uuden puheenjohtajan Sirpa Pietikäisen kutsumalle marttamatkalle Strasbourgiin tutustumaan ihmisoikeustuomioistuimeen ja EU parlamentin työskentelyyn.

Historian ensimmäisen Marttailuviikon teema oli Arkiruoka on järkiruokaa, jossa kestävää arkea lähestyttiin keittiön ja kestävien valintojen kautta.
Marttailuviikkoa vietettiin viikolla 37 eli 10.–16.9.2018, jolloin järjestimme avoimen Pro Mama -tunne rintasi – yleisöluennon koulun auditoriossa ja pidimme puodin tiloissa Kessalla pop up Marttalaa kertoen toiminnastamme. Järjestimme Kipot ja kapustat kiertoon-keräyksen. Tarpeettomat ehjät keittiövälineet sai lahjoittaa piirin Uusia alkuja -tapahtumaan, joka järjestettiin TAMKKin kampuksella. Tavoitimme yhteensä 400 opiskelijaa, joille kerroimme kestävästä arjesta, jätteiden lajittelusta ja terveellisestä ravitsemuksesta.

Neuvontapiiri tapaamisen paikallisille marttayhdistyksille saimme järjestää yhdessä piirin toimihenkilöiden kanssa.

Sääntömääräisten kevät- ja syyskokouksen lisäksi hallitus kokoontui 7 kertaa. Järjestäytymiskokouksessa kerrattiin yhdistyksen säännöt, tutustuttiin verkostokarttaan ja päivitettiin yhdistyksen vuosikello. Kokouskäytäntöjä pyrittiin edelleen kehittämään: esityslistat ja kokouspöytäkirjat toimitettiin ennakkoon sähköpostilla hallituksen jäsenille. Myös luottamusjohdon tehtäviä ja työjakoa halutaan edelleen kehittää.

Kotitalousneuvonnan osuutta on jatkuvasti pyritty lisäämään toimintasuunnitelmaan. Ruokakurssit ovat aina suosittuja ja perinteisesti tutustumme vuoden vihannekseen koulun opetuskeittiöllä kokkaillen. Yhdistyksemme sai kutsun osallistua piirissä yliopiston tutkijoiden kanssa Wastebusters työpajaan, jossa keskusteltiin ruokahävikistä ja tehtiin ruokaa tähteistä. Puutarhan syystöihin tutustuttiin elokuussa ja ympäristön- ja luonnonsuojelua korostettiin taas perinteisillä vieraslajitalkoilla.

Marttojen kirkkopyhää vietettiin Marian ilmestymispäivänä, kirkkokahvilla seurakuntakodilla kerroimme valokuvin toiminnastamme, kokosimme patalappunäyttelyn ja kutsuimme mukaan naapuriyhdistyksiä, mm Ruoveden Rämingin ja Hervannan Martat olivat vieraanamme. Kiirastorstain iltavesperissä olimme mukana pukemassa kirkkoa mustiin. Osallistuimme Laskiaissunnuntain messuun ja perhetapahtumaan. Puheenjohtajamme on tehnyt aktiivista yhteistyötä Koillisen alueverkoston kanssa ja osallistuimme sen tapahtumiin, mm maalaismarkkinoihin Koilliskeskuksessa ja Pirkanmaan Jäteyhtiön roskailtamiin Pakkahuoneella. Museokeskus Vapriikissa tutustuimme opastettuun Kadonneet kaunottaret näyttelyyn

Muita martta-iltojemme aiheita olivat mm. käsityöt, kokoonnuimme Koilliskeskuksessa kässäiltoihin. Neuloimme Olympiakomitealle siniraitavillasukkia Koreaan lähteville urheilijoille. Osallistuimme Marttaliiton patalapputempaukseen, jolla haluttiin ilahduttaa, yllättää sekä kannustaa tekemään itse ja lisätä kotityön arvostusta. Patalaput vietiin torstaina 3.5.2018 eri paikkakunnilla puistoihin ja muihin julkisiin paikkoihin Niihin kiinnitetyillä tägeillä kerroimme järjestömme toiminnasta ja kutsuimme mukaan marttailemaaan. Patalappuja vietiin myös yhteistyökumppaneille lähikauppaan, apteekkiin, terveyskeskukseen ja paikallislehden toimitukseen. Keväällä siivosimme astiavarastolla ja kokoonnuimme martta-iltaan joulun hengessä.

Talkootoiminta oli jälleen vilkasta. Kanta-Teiskon nuorisoseuran kesäteatterin väliaika tarjoilut hoidimme 11 esityksen ajan. Huolehdimme kahvituksista myös joulunavaus paikallisliikkeessä ja Teisko-seuran tilaisuudessa.

KOULUTUSta oli vuoden aikana tarjolla runsaasti. Pirkanmaan Jäteyhtiön hankkeen ketjukoulutus oli Tammervoimassa ja heidän kanssaan järjestimme avoimen lietekeskustelu illan teiskolaisille Kämmenniemen koulun auditoriossa. Hankkeen tietoiskuja järjestettiin Ruutanan koulun esiopetuksessa oleville oppilaille.

Piirin puutarhamartta koulutukseen osallistui 4 marttaa ja yhdessä ARC hankkeen kanssa järjestetylle luonnonkukkien sidontakurssille 2 marttaa. Ketjukoulutuksessa Arkiruoka on järkiruokaa oltiin mukana, samoin Korealaisella ja Pikkujouluherkkuja ruokakursseilla.

Liiton järjestämään verkkosivukoulutukseen osallistui 2 marttaa ja mediamarttojen skype tapaamiseen osallistui sihteeri.

Opintosuorituksia valmistui v. 2018: III taitoavaimen sai Tarja Huotari, I avaimen Riikka Kivistö ja kädentaidot harrastusmerkin Marjatta Siimes-Vehviläinen.

Yhteenvetona toiminta lukuina:
vuoden 2018 aikana järjestettiin 65 tapahtumaa, joissa oli 1063 osallistujaa, eli 16 henkeä/tapahtuma. Vapaaehtoistoimijoita kirjattiin 138 ja heidän yhteinen tuntimääränsä oli 1116.

KALUSTO
Vuokrattavaa astiastoamme on huollettu ja uudistettu säännöllisesti. Arctica kahvikuppeja on hankittu lisää ja kalustovuokrauksen mainontaa tehostettu. Kotisivuillamme aukeaa ensimmäisenä yhteystiedot ja linkki kalustonvuokraukseen, jotta asiakkaan on helppo löytää tiedot.
Astiastoa vuokrattiin vuoden aikana 13 kertaa.
Kangaspuut ovat Arolassa Ulla-Maija Lanteella.

HALLINTO JA TOIMIHENKILÖT
Puheenjohtaja Saija Eerolan johdolla marttahallitus toimi varapuheenjohtajana Pirkko Hakala ja taloudenhoitajana Sirpa Aulamo. Hallituksen muut jäsenet olivat Tarja Huotari, Merja Lajunen, Eeva Mattila ja Soili Kouhi.
Yhdistyksen sihteerinä hallituksen ulkopuolella toimi Reija Setälä.
Toiminnantarkastajana toimi Marjatta Siimes-Vehviläinen, kalustonhoitajana Sirpa Aulamo, puutarhamarttana Saija Eerola ja nettimarttana Leena Tulivirta.
Pirkanmaan Marttojen kevät- ja syyskokouksiin osallistuivat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sekä sihteeri piirin hallituksen jäsenenä.

TIEDOTUS
Yhdistyksemme tapahtumista tiedotettiin kotisivuilla ja Teisko-Aitolahtilehden muistilistalla. Kämmenniemen kirjaston tuulikaapissa on ilmoitustaululla varattu tila yhdistyksen tiedotuksille. Sähköpostilla informoitiin jäseniä ja kuukausittain lähetettiin muistutuksia yhdistyksen tapahtumista. Puheenjohtaja lähetti martoillemme jäsenkirjeen. Facebook ryhmässä kerrottiin toiminnasta vuoden aikana säännöllisesti. Ryhmämme kokoa tulisikin kasvattaa ja hyödyntää tämä keskustelufoorumi paremmin.
Uskollinen yhteistyökumppanimme paikallislehti Teisko-Aitolahti raportoi vuoden alkajaisiksi ”Luontoretkellä on paras yhdessä” kun yhteistyössä Kansainvälisten Marttojen kanssa kutsuimme Parasta yhdessä-hankkeen kotoutujia talviretkelle metsään elämyspalvelu Nostalgiaan. Toukokuussa paikallislehti varoitti ”Patalappu voi yllättää sinutkin”, kun osallistuimme Marttaliiton valtakunnalliseen patalapputempaukseen. Toimittaja kävi astiavarastolla ja kertoi kevään siivoustalkoistamme artikkelissa Saisiko olla kupponen kahvia oikeista porsliiniastioista?” Kesällä muistuteltiin ”Jättiputkitalkoista” ja ”Jättiputki talkoillaan vuosi vuodelta vähäisemmäksi”. Vielä syksyllä saimme palstatilaa kahden jutun verran: ”Kämmenniemen Martat viettävät marttailuviikoa” ja ”Marttalassa mukavasti”

YHDISTYS VERKOSSA JA SOSIAALISESSA MEDIASSA

Marttaliiton digiloikka on tuonut paljon uutta näkyvyyttä. Kyseessä ei ole pelkkä päivitys, vaan on luotu uutta toimintakulttuuria, mm. marttachat. Vuoden aikana on ollut paljon ohjelmapäivityksiä. Marttojen verkkosivuilla https://www.martat.fi/marttayhdistykset/kammenniemen-martat/ on liiton tarjoamalle ilmaiselle julkaisualustalle laadittu kattavat kotisivut, joita voi hyödyntää esim. marttaopinnoissa. Myös liiton sähköiset palvelut jäsenrekisterin ja toiminnan tilastoinnin osalta olemme hyödyntäneet.

MUISTAMISET JA HUOMIONOSOITUKSET

Merkkipäivää viettäviä jäseniä on kutsuttu mukaan tapaamisiimme, muistettu onnitteluilla Martat-lehden Elämänmeno palstalla ja marttamukeilla. Yhdistyksen omasta mallistosta kirjoneuleisia marttasukkia on annettu lahjaksi ja kiitokseksi mm luennoitsijoille.

ARVIO TULEVASTA TOIMINNASTA

Vuonna 2019 Marttajärjestö täyttää 120 vuotta. Vietämme juhlavuotta yhdessä Marthaförbundetin kanssa. Juhlavuosi on Marttaliiton strategiakauden Elämä on parasta itse tehtynä kolmas ja samalla viimeinen vuosi. Vahvan historian omaavana järjestönä katsomme tulevaan. Juhlavuoden teema kiteytyy tunnuslauseeseen Hyvä arki kuuluu kaikille.

Kestävä arki on hyvää, terveellistä, edullista ja turvallista ruokaa sekä valintoja, jotka vaikuttavat myönteisesti ympäristöön sekä lähellä että kaukana elävien hyvinvointiin. Edistämme suomalaista ruokakulttuuria järjestämällä nyyttikestejä ja muita ruokatapahtumia, joissa huomioidaan kestävät valinnat.

Marttajärjestön juhlavuosi korostaa yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä. Yhdessä juhlimista korostetaan merkittävästi vuoden suurtapahtumissa: tammikuussa Maailman suurimmassa marttaillassa, 120-vuotisjuhlajumalanpalveluksessa Turussa ja syyskuun Marttailuviikossa sekä sen päättävässä Marttatori-tapahtumassa Helsingissä.

Sukat äidille on vuonna 2019 toteutettava juhlavuoden käsityötempaus, jonka aikana järjestöt lahjoittavat ensimmäisen lapsensa synnyttäneelle ja adoption kautta äidiksi tulevalle villasukat. Villasukkien avulla osoitamme ensisynnyttäjille tukemme ja kerromme välittävästä ja arvokkaasta työstämme. Kutsumme martat, marthat, kätilöt sekä muut innokkaat vapaaehtoiset tekemään erilaisia ja eri tekniikoilla tehtyjä villasukkia uusille äideille vuoden 2019 aikana.

Marttahallitus kiittää yhdistyksen jäseniä aktiivisesta osallistumisesta ja luottamustehtävissä toimivia arvokkaasta työpanoksesta marttojemme hyväksi.

Kämmenniemen Martat hallituksen puolesta sihteeri Reija Setälä

 

LIITTEET

Tapahtumaraportti 2018

Tasekirja 2018